Groen licht voor opstellen Duurzaamheidsprogramma 2019

Het college heeft opdracht gegeven tot het opstellen van een Duurzaamheidsprogramma 2019. Van welke projecten en activiteiten maakt de gemeente de komende tijd werk?

Gerichte activiteiten

In het op te stellen Duurzaamheidsprogramma beschrijft de gemeente welke projecten en activiteiten in 2019 hij uitvoert. Het biedt tevens een doorkijkje naar welke projecten en activiteiten in 2020 en 2021 zouden kunnen worden uitgevoerd. De verwachting is dat het college het stuk begin mei kan vaststellen. Daarna legt het college het programma voor aan de gemeenteraad. 

Twee gemeenten – Een programma

Het Duurzaamheidsprogramma 2019 is gebaseerd op het beleid van de twee gemeenten waaruit gemeente Noordwijk is ontstaan. Het programma richt zich op 5 thema’s:

  • energietransitie
  • circulaire economie
  • klimaatadaptatie
  • biodiversiteit
  • eigen organisatie

Bouwen aan een duurzame samenleving

De urgentie tot het bouwen aan een duurzame samenleving wordt onderkent in het coalitieakoord. Daarnaast zijn er veel regionale en landelijke ontwikkelingen. De grote lijnen. Vanuit landelijk beleid en wet- en regelgeving wordt aangestuurd op een vrijwel CO2 neutrale samenleving in Nederland in 2050. Noordwijk zal dan ook een Transitievisie warmte opstellen, waarin de gemeente aangeeft welke wijken het eerste van het aardgas afgaan en welke alternatieve warmtevoorziening wordt aangeboden. 

Beleid in het licht van een omgevingsvisie

Gemeente Noordwijkerhout en Noordwijk hebben vorige jaren al duurzaamheidsbeleid gevoerd. Deze activiteiten lopen door tot in 2019 of verder. Het beleid van de oude gemeente Noordwijk is in de Omgevingsvisie Noordwijk 2030  vastgelegd, het beleid van Noordwijkerhout in Notitie stand van zaken en update duurzaamheidsbeleid Noordwijkerhout. De gemeente stelt nog een duurzaamheidsbeleid op. Dit gebeurt in het licht van de op te stellen omgevingsvisie voor de nieuwe gemeente Noordwijk.