Gezocht: Mensen die elektrische laadkabel willen testen

Wilt u meedoen aan een onderzoek? Grondig onderzoeken hoe het product werkt bij u in de praktijk? Geef u dan op voor het onderzoek naar de elektrische laadkabel van Lencon BV. Voor een veilige, alternatieve laadmogelijkheid.

Elektrisch rijden sterk ondersteunen

Ook in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk neemt het aantal elektrische voertuigen toe. De gemeente werkt daarom aan het mogelijk maken van openbare elektrische laadmogelijkheden. Alles op alles om elektrisch rijden sterk te ondersteunen. 

Verkennend onderzoek in de praktijk

In samenwerking met Lencon BV start de gemeente Noordwijk een verkennend onderzoek in de praktijk. Gericht op het opladen van elektrische voertuigen op straat, vanaf een particulier laadpunt met een specifieke platte laadkabel: FlatPower.

Samen met u

Bij dit onderzoek wil de gemeente Noordwijk graag inwoners betrekken. Vandaar de vraag: wilt u samen met een kleine selectie deelnemers meedoen aan dit onderzoek? Dat onderzoek is nodig. Momenteel is het niet toegestaan om laadkabels over de stoep of anders in de openbare ruimte te leggen. Dit kan leiden tot overlast of gevaarlijke situaties. Ook geldt dat de gemeente Noordwijk juridisch aansprakelijk is in de openbare ruimte. Het risico op ongevallen is daarom simpelweg onwenselijk. 

Een veilige alternatieve laadmogelijkheid

Met het onderzoek in de praktijk wordt onderzocht of FlatPower in de openbare ruimte een veilige, alternatieve laadmogelijkheid biedt.

FlatPower als geschikt alternatief?

Lencon BV geeft voor het onderzoek ten minste 10 laadkabels in bruikleen. Als de ervaringen positief zijn dan kan de gemeente Noordwijk in samenwerking met Lencon BV verder onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een bredere toepassing van FlatPower in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk en daarbuiten. 

Vervolgstappen

Eventueel zijn hier landelijke vervolgstappen voor nodig. Het is namelijk nog niet direct mogelijk om de toepassing grootschalig te implementeren. Hierbij zijn er nog te veel onduidelijkheden en risico’s gelet op de (nationale) wet- en regelgeving. Zo kan de gemeente Noordwijk een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen op het gebied van elektrische laadinfrastructuur. 

Selectie

Gedurende het Verkennend onderzoek in de praktijk kunnen ten minste 10 deelnemers tijdens een onderzoeksperiode tot 1 jaar ervaring op doen met FlatPower. Hiervoor kunnen inwoners zich aanmelden. 

Bij de selectie van deelnemers wordt onder andere rekening gehouden met de volgende criteria en voorwaarden:

 • De aanvrager heeft een elektrische auto;
 • De aanvrager wekt zelf (groene) stroom op (met zonnepanelen) en wil deze stroom gebruiken om een elektrische auto op te laden;
 • Als de aanvrager op eigen terrein kan (laten) parkeren, komt men niet in aanmerking voor deelname;
 • De aanvrager heeft een mogelijkheid om direct voor of achter de woning te parkeren (maximaal 10 meter afstand);
 • De parkeerplaats bij de voor- of achterdeur grenst gelijk aan het trottoir en niet aan een gras- of groenstrook, weg of fietspad;
 • De aanvrager is bereid om gedurende het onderzoek informatie omtrent het gebruik van FlatPower te delen. Dit wordt in een bruikleen-overeenkomst vastgelegd;
 • Bij voorkeur heeft de aanvrager buiten een stroomaansluiting (220V);
 • Bij voorkeur laadt de aanvrager minimaal 1 keer per week een elektrische auto op;
 • Bij voorkeur worden meerdere (buur)gebruikers in een straat of langs een weg geselecteerd.

De parkeerplaats, waar de auto oplaadt, blijft onderdeel van de openbare ruimte. De aanvrager krijgt geen exclusief recht op het gebruik van deze parkeerplaats. Dit betekent dat iedereen hier kan parkeren.

Aanmelden

Interesse? U kunt u met een e-mail aanmelden via Lencon BV. De organisatie waar de gemeente mee samenwerkt. Klik hier om een e-mail te sturen

Vermeld hierbij onder andere de onderstaande gegevens:

 • Contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, mailadres);
 • Gegevens van de (particuliere) elektrische auto;
 • Informatie over bezit zonnepanelen;
 • Type laadpunt en/of stroomaansluiting;
 • Foto(’s) van de (verwachte) laadparkeerplaats en omgeving.

Als u zich aanmeldt geeft u hiermee toestemming aan de acties ten behoeve van het onderzoek.