Vanavond dinsdag 5 juli 2022 vergadert de gemeenteraad over de Perspectiefnota. Verder installeert de raad de nieuwe wethouders, de nieuwe kinderburgemeester en diverse raads- en commissieleden. U bent van harte welkom de raadsvergadering vanaf 19.00 uur bij te wonen in De Duinpan in De Zilk. Of volg de vergadering online via de livestream.

Gesprekken over aardgasvrije toekomst

Kom ook naar het dorpsgesprek over een toekomst zonder aardgas. Wat doe je thuis zelf? Wat doet de markt? Welke systemen spreken je aan: aardwarmte, windturbines, of velden met zonnepanelen?

In april 2022 dorpsgesprekken

Gemeente Noordwijk nodigt alle inwoners uit voor een reeks dorpsgesprekken over een toekomst zonder aardgas. De dorpsgesprekken zijn in april 2022. Kom ook en praat mee. 

De gesprekken gaan over zaken als:

  • Hoe ziet onze energievoorziening er in 2050 uit tegen de noodzaak om te verduurzamen?
  • Wat doe je thuis zelf? 
  • Wat zijn interessante collectieve oplossingen? 
  • Wat doet de markt? 
  • Wat vinden we goede opties? Zonnepaneelparken? Windturbines? Waar kunnen die komen in onze gemeente?

Advies aan de gemeenteraad

De uitkomst van die gesprekken mondt uit in een advies aan de nieuwe gemeenteraad.  Het is een bouwsteen voor de Lokale Energie Strategie gemeente Noordwijk. 

Noordwijkerhout

Maandag 11 april 2022, locatie de Witte Kerk, van 19:00 uur tot 21:00 uur, inloop vanaf 18:45 uur. 

De Zilk

Dinsdag 19 april 2022, locatie De Duinpan, van 19:00 uur tot 21:00 uur, inloop vanaf 18:45 uur. 

Noordwijk Binnen

Dinsdag 26 april 2022, locatie Oude Jeroenskerk, van 19:00 uur tot 21:00 uur, inloop vanaf 18:45 uur. 

Noordwijk aan Zee

Donderdag 28 april 2022, locatie De Muze, van 19:00 uur tot 21:00 uur, inloop vanaf 18:45 uur.

Meer weten? 

Lees verder op onze projectwebpagina.

Campagnebeelden

De komende weken voert de gemeente campagne. Hieronder vind je de campagnebeelden. 

Noordwijkerhout:

De Zilk:

Noordwijk Binnen:

Noordwijk aan Zee:

Tekst afbeeldingen

Zeg Noordwijkerhout... Een warm huis zonder aardgas: doe je dat zelf of met een collectief systeem?

Zeg De Zilk... Beheren jullie zelf de zonnecentrale of een duur energiebedrijf?

Zeg Noordwijk Binnen... Komt die windturbine bij jou of je buurman?

Zeg Noordwijk aan Zee.... Hoeveel zonnepanelen mogen er in de duinen?