Gemeenten en ‘Voor ieder 1’ tekenen dienstverleningsovereenkomst

Op 25 maart 2021 was er een bijzonder digitaal tekenmoment. Wethouders Jan van Rijn van Hillegom, Jeanet van der Laan en Jolanda Langeveld van Lisse, Arno van Kempen van Teylingen en Dennis Salman van Noordwijk zetten samen met Gerrit Jan Hoogeland, gedelegeerd bestuurder van Voor ieder 1, een handtekening onder de dienstverleningsovereenkomst (dvo) voor de stichting i.o. Voor ieder 1.

SamenwerkenVergadering digitaal

Voor ieder 1 is de integrale toegang tot het sociaal domein voor inwoners. Hierin werken partijen samen die de afgelopen jaren ervaring hebben opgedaan in het organiseren van toegang in lokale teams/sociale wijkteams en de jeugd- en gezinsteams. Omdat deze samenwerking zo goed is bevallen, is besloten deze voort te zetten en er een stichting voor op te richten. Verder hebben ze samen met de gemeenten een dienstverleningsovereenkomst opgesteld. Hierin staan alle rechten en plichten van de deelnemende partijen. 

Overzichtelijk en prettig

Wethouder Dennis Salman: Ik ben erg blij met deze integrale, laagdrempelige toegang en aanpak. In de nieuwe stichting ‘Voor ieder 1’ werken medewerkers van verschillende organisaties intensief als 1 integraal team samen op het gebied van welzijn, jeugdhulp en volwassenenzorg. Inwoners hebben op deze manier 1 aanspreekpunt, maar kunnen wel rekenen op een totaalplan. Dat is voor iedereen overzichtelijk en prettig.

Over Voor ieder 1

De lokale loketten, het Wmo Adviescentrum, de sociaal teams en de jeugd- en gezinsteams zijn op 1 maart 2021 samengegaan in de stichting in oprichting Voor ieder 1. Voor ieder 1 is dé plek voor zorg, ondersteuning en advies. 1 plek waar alle inwoners terechtkunnen, met in totaal 6 fysieke locaties: in Hillegom, Lisse, Sassenheim, Voorhout, Noordwijk en Noordwijkerhout. De tijd dat iemand naar verschillende loketten moest en steeds zijn verhaal moest vertellen is daarmee voorbij. Bij Voor ieder 1 krijgt iedereen 1 vaste contactpersoon. Overzichtelijk en prettig. Kijk voor meer informatie op de website van Voor ieder 1.