Gemeenteberichten blijven in De Noordwijker en Het Noordwijkerhouts Weekblad

Gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben de publicaties van de gemeenteberichten gezamenlijk Europees aanbesteed. De komende jaren worden de gemeentelijke publicaties wederom gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen van uitgeverij Verhagen.

Burgemeesters en wethouder ondertekenen overeenkomstUitkomst van aanbesteding

Uitgeverij Verhagen heeft als enige ingeschreven op deze aanbesteding. De overeenkomst loopt van de periode 1 september 2019 tot 31 augustus 2021 en kan 2 keer met een jaar verlengd worden.

Ondertekening overeenkomst 

Op woensdag 11 september 2019 hebben de burgemeesters Lies Spruit van gemeente Lisse, Carla Breuer van gemeente Teylingen en wethouder Sjaak van den Berg van gemeente Noordwijk gezamenlijk de overeenkomst getekend. Directeur Dirk Bouman tekende namens uitgeverij Verhagen. Burgemeester Arie van Erk van Hillegom kon niet aanwezig zijn en tekent later.

Aandachtspunten aanbesteding

Tijdens de aanbesteding is vooral kritisch gekeken naar de kwaliteit in de verslaggeving en de afhandeling van bezorgklachten. De gemeenten en uitgeverij Verhagen vinden het belangrijk om ook de komende jaren weer een kwalitatief goede krant te bezorgen bij de inwoners van de gemeenten. Daar ligt een uitdaging, want door heel Nederland hebben de verspreiders van huis-aan-huisbladen moeite om de bezorging goed rond te krijgen. De komende tijd kijken de partijen naar extra afhaalpunten, maar ook naar een betere afhandeling van bezorgklachten. 

Digitale versie gemeenteberichten

De digitale versies van de gemeenteberichten zijn ook wekelijks te vinden op de websites van de gemeenten en op de site van uitgeverij Verhagen.