Gemeente neemt zorgen weg bij subsidieontvangers

De financiële afspraken voor dit jaar komt de gemeente op voorhand gewoon na. Zo laat de gemeente alle organisaties weten die voor 2020 een subsidie hebben gekregen.

Corona zaait twijfel

De gemeente is de afgelopen periode met regelmaat benaderd met de vraag, of en welke gevolgen de afgekondigde coronamaatregelen gaan hebben voor de voor 2020 verleende subsidie. De vraag was kort en goed: “Heeft dit tussentijds gevolgen voor de hoogte van de aan ons verleende subsidie?”. 

Collegebrief geeft duidelijkheid

Het college geeft duidelijkheid. Eind april 2020 kregen de vaste subsidierelaties een brief. “De lopende financiële afspraken door de gemeente over het subsidiejaar 2020 worden op voorhand nagekomen, tenzij er sprake is van een bijzondere situatie”, aldus de gemeente in zijn schrijven. Tevens geeft de gemeente aan: "Bij de verantwoording van het subsidiejaar 2020 gaan wij uit van het coulancebeginsel."

Veel waardering 

Uit de brief spreekt veel waardering. “Onze relatie met u is een langjarige, en wat ons betreft ook een goede. Vertrouwen en wederkerigheid dienen daarbij al jaren als fundament. Wij willen hierover langs deze weg onze bijzondere waardering uitspreken en u, met een aantal in deze brief opgenomen uitgangspunten, ondersteunen in deze turbulente tijden. Met deze uitgangspunten hopen wij de druk op uw organisatie draaglijker te maken”.