Gemeente Noordwijk maakt werk van duurzame bereikbaarheid

Duurzame mobiliteit krijgt steeds meer aandacht in de samenleving. Ook de gemeente Noordwijk heeft nieuwe stappen naar duurzame bereikbaarheid gezet.

Begin 2021 is de gemeente aangesloten bij het netwerk van ‘Bereikbaar Haaglanden en Rijnland’. Inmiddels zijn de eerste projecten en onderzoeken gestart. En zijn de eerste resultaten van een postcodeanalyse bekend. 

Resultaten postcodeanalyse

Op basis van de postcodes van ruim 300 werknemers van de gemeente Noordwijk zijn woon-werkroutes doorgerekend. Ook is gekeken naar de manier van reizen. 
Wat blijkt? Er is een grote spreiding over de regio, maar veel werknemers van de gemeente Noordwijk wonen relatief dichtbij de kantoren in Noordwijk of Noordwijkerhout. Vóór de coronamaatregelen werd jaarlijks 53 keer de aarde rond gereden en hierbij ruim 300 ton CO2 uitgestoten.
Meer dan de helft van de ritten wordt per auto afgelegd. Hier valt dus nog flink aan te verbeteren. De fiets is een goed alternatief en verdient daarom meer aandacht. Hiervoor houdt de gemeente de huidige regelingen tegen het licht. Ook wil de gemeente het fietsgebruik bevorderen.
Het gezegde luidt niet voor niets ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’.

Samenwerken met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland

Dit is ook de reden waarom gemeente Noordwijk is aangesloten bij Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en zich de komende jaren inzet voor duurzame bereikbaarheid. De gemeente is namelijk een werkgever. Maar de gemeente heeft ook een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit en duurzame mobiliteit richting de inwoners en ondernemers.
Bereikbaar Haaglanden en Rijnland is een publiek-privaat platform. Het netwerk van werkgevers geeft de kans om elkaar te helpen en van elkaar te leren. In een eerder stadium zijn al diverse bedrijven, organisaties en overheden zoals de provincie Zuid-Holland aangesloten. 
Het platform richt zich op het stimuleren van slim en duurzaam reizen en werken. Net als op het efficiënt gebruiken van wegen en het ov- en fietsnetwerk op weg naar een bereikbare regio. Door mee te denken over mogelijkheden om slimmer te werken of te reizen daagt Bereikbaar Haaglanden en Rijnland elke deelnemende partij uit bij te dragen aan de bereikbaarheid in haar gemeente. 

Noordwijkse ambities

Gemeente Noordwijk onderschrijft de ambities van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. De samenwerking met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland biedt de mogelijkheid om het goede voorbeeld te geven en weer een nieuwe stap in de richting van duurzame mobiliteit te zetten. Door middel van kleine stapjes gaat de gemeente Noordwijk op weg naar grote resultaten. 
Zo gaat in het vervolg wethouder Ter Hark als ambassadeur van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland nog in gesprek met lokale ondernemers over hun mobiliteit, ambities en mogelijkheden. Ook jaagt een mobiliteitsmakelaar van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland verschillende projecten aan op het gebied van fietsen, openbaar vervoer en financiële regelingen.
Er is voor ons allen namelijk nog genoeg vooruitgang te boeken. Zoals wethouder Ter Hark eerder aangaf op de website van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland: “Samen moeten wij de mobiliteitsgroei in goede banen leiden”.

Richting de toekomst

Met onder andere de Regionale Energiestrategie en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur staan alvast genoeg vraagstukken op de planning. Maar één ding is zeker: op de weg naar een duurzame toekomst blijft de gemeente Noordwijk stappen zetten.