In actie tegen verpaarding van de bollenstreek

Op 1 januari 2020 is gemeente Noordwijk gestart met het controleren van de percelen in het landelijk gebied die echt bestemd zijn voor bollengronddoeleinden. Alles op alles om de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de bollenstreek in stand te houden.

Tuinen en paarden in plaats van bollen

De inspecties worden uitgevoerd in samenwerking met Omgevingsdienst West-Holland. Ze zijn nodig. Uit eerdere inventarisatie van de gemeente is namelijk gebleken dat een groot deel van de percelen voor andere doeleinden wordt gebruikt. Voor tuinen en voor het houden van paarden bijvoorbeeld. Verpaarding heet dat laatste ook wel. Dat is niet de bedoeling. Want daardoor verdwijnt de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de bollenstreek. Maar de bollengrond heeft ook een enorme economische waarde. 

Landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de bollenstreek 

De greenportgemeenten hebben in 2009 een Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport opgesteld. Dat zijn de gemeenten Katwijk, Hillegom, de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout, Lisse en Teylingen. Eén van de doelstellingen van deze visie is het behoud van het areaal 1e klas bollengrond. Nog een doelstelling. Als er sprake is van afwijkend gebruik van voor bollengrond bestemde gronden dan volgt actieve handhaving op het behoud van het bollenareaal. Daar tekenen de greenportgemeenten voor.

Gezamenlijke actie van de greenportgemeenten

Bij de integrale herziening van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport in 2016 hebben de gemeenten aangegeven dat de bedoelde handhaving daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Zoveel mogelijk op basis van een integrale aanpak. Dit betekent dat de handhaving door alle greenportgemeenten gezamenlijk zal worden uitgevoerd, zo ook in Noordwijk.

Percelen bezoeken

De komende jaren bezoeken toezichthouders van de Omgevingsdienst West-Holland een groot aantal percelen. De selectie van deze percelen is willekeurig en verspreid over het hele landelijk gebied. Zowel percelen die eigendom zijn van bedrijven als van particuliere eigenaren worden bezocht. De eigenaren van deze percelen ontvangen hierover een informerende brief. Als blijkt dat er sprake is van oneigenlijk gebruik, wordt een traject gestart om dit ongedaan te maken.