Gelijke kansen voor kinderen

Kinderen die opgroeien in huishoudens met een minimuminkomen hebben niet dezelfde kansen als hun beter gestelde leeftijdsgenoten. In plaats van de wind mee, hebben ze wind tegen. Dat zie je ook terug in het beroep op de jeugdhulp. De gemeenteraad van Noordwijk maakt € 30.000 per jaar vrij om tot en met 2024 gelijke kansen te bevorderen.

Het doorbreken van de cirkel

Dit besluit is het resultaat van de motie van PUUR en de Partij van de Arbeid om meer impact te maken voor Noordwijkse minima. In deze motie werd het college gevraagd om een voorstel om de overdracht van armoede van de ene generatie op de volgende te voorkomen. 

Beginnen bij het begin

gelijke-kansen-los1Het voorstel Gelijke kansen voor kinderen bestaat uit drie onderdelen. De eerste is het bieden van een kansrijke start in het leven. De eerste 1000 levensdagen van een kind – van conceptie tot de 2e verjaardag – zijn de tijd waarin het kind zich ontwikkeld. Lichamelijk en psychisch. Door in deze tijd extra aandacht te hebben voor de leefstijl en omstandigheden in het gezin, kunnen de gevolgen van armoede worden beperkt.

Op school

Kinderen van praktisch opgeleide ouders maar met het zelfde intelligentie niveau stromen vaker door naar een lager onderwijsniveau. Dit komt door allerlei factoren, maar het resultaat is hetzelfde: niet elk kind krijgt dezelfde kansen op ontwikkeling. Om dit tegen te gaan is het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de Gelijke Kansen Alliantie gestart. De gemeente gaat samen met het onderwijs onderzoeken wat in Noordwijk gedaan kan worden. 

Meer levensjaren in betere gezondheid

Wie rijker en hoger opgeleid is, leeft gemiddeld langer en in betere gezondheid. Deze gezondheidsachterstanden zijn de afgelopen decennia niet of nauwelijks kleiner geworden, ondanks inspanningen van Rijk en gemeenten. Daarom is gericht aandacht nodig voor de gezondheid van praktisch opgeleiden. Dit kan door verbeteringen in de leefomgeving met voorrang toe te passen in wijken en buurten met gezondheidsachterstanden. Of door informatie op een andere manier aan te bieden. 

Aan de slag

Demissionair wethouder Dennis Salman bedankte in de commissievergadering de raad voor de steun. “De motie is een mooie toevoeging aan ons minimabeleid Volwaardig Deelnemen. Dit richt zich op de structurele oorzaken van armoede en past daarmee goed in onze aanpak’. De gemeenteraad heeft het voorstel unaniem aangenomen.