Geld om herbouw De Schelft voor te bereiden

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om € 300.000,- beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de herbouw multifunctionele complex De Schelft al dan niet in combinatie met een eenvoudig instructie- en wedstrijdbad.

Motie geeft voldoende richting

De gemeente heeft nog geen besluit heeft genomen over de toekomst van De Schelft. Toch vindt het college dat de aangenomen motie over dit onderwerp een duidelijke richting geeft. Het gaat om 2 varianten. Een multifunctioneel centrum al dan niet in combinatie met een eenvoudig instructie- en wedstrijdbad. Ook wel gemunt met ‘basaal zwembad’. Omdat het college vaart wil maken vraagt hij nu geld aan de raad. Het geld is nodig om de varianten verder uit te werken. Het voorbereidingskrediet dekt enkel voorbereidende werkzaamheden om het ontwerptraject te kunnen starten. Op dinsdag 13 juli 2021 buigt de gemeenteraad zich over het voorstel. 

Meer informatie