Geen legaliseringsplicht voor illegale bouwwerken

Het college heeft de vragen van de PvdA beantwoord of de gemeente een legalisatieplicht heeft als legalisatie van een illegaal bouwwerk mogelijk is.

Als vanzelf legaal worden

Is het juist dat de gemeente een legalisatieplicht heeft als legalisatie van een illegaal bouwwerk mogelijk is? Dat wil de fractie van de PvdA graag van het college weten. De fractie stelde meer vragen om het vraagstuk duidelijk te krijgen. Als deze mogelijkheid echt zou bestaan dan zou de gemeente zo maar de deur openzetten voor iedereen die iets wil bouwen wat niet binnen een bestemmingsplan past. De legalisatie van dat illegale bouwwerk zou dan helemaal vanzelf gaan. 

Geen sprake van

“Nee. Er bestaat niet zoiets als een legaliseringsplicht ten aanzien van illegale bouwwerken”, laat het college in de beantwoordingsbrief weten. Het college begrijpt dat er verwarring kan ontstaan zo blijkt uit de brief. “Wel bestaat er voor de gemeente een zogeheten beginselplicht tot handhaving. Deze beginselplicht brengt met zich mee dat steeds moet worden onderzocht of sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor van handhaving moet worden afgezien. Het is deze fase in een handhavingstraject die de verwarring geeft dat er zoiets als een legaliseringsplicht zou bestaan.”