Geen extra zomerinzameling gft in Noordwijk Binnen en Aan Zee

In de kernen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee kan deze zomer niet de gebruikelijk extra zomerinzameling van gft worden uitgevoerd. Dit in verband met maatregelen rondom corona.

Gebruikelijke extra zomerinzameling gft

In onze gemeente is het gebruikelijk dat in de zomermaanden de minicontainers met gft elke week worden geleegd. In verband met de maatregelen rondom het coronavirus zijn er ook voor de afvalbranche protocollen opgesteld. Er mogen in onze 1,5 meter samenleving maximaal 2 medewerkers op de huisvuilwagens die rijden in Noordwijk Binnen en Aan Zee. Minder mensen per wagen zorgt voor minder ophaalcapaciteit. En we garanderen graag de gebruikelijke manier van ophalen. We kunnen op korte termijn geen extra inzamelcapaciteit regelen. Helaas heeft de gemeente daardoor moeten besluiten om dit jaar de extra inzameling van gft niet door te laten gaan.

Wel in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk

De extra gft zomerinzameling in Noordwijkerhout en De Zilk wordt uitgevoerd met andere inzamelwagens en kent daardoor deze problemen niet.

Tips om de minicontainer netjes en fris te houden

Er zijn veel goede tips om de minicontainer voor gft netjes en zo fris mogelijk te houden.

  • Leg een laag stro of een oude krant onderin tegen het aankoeken van afvalresten.
  • Deponeer uw natte etensresten die kunnen gaan stinken in de container die het eerst wordt geleegd en mag dus ook in de grijze container.
  • Verpak vlees en vis in een krant en geef het mee in de container die het eerst wordt geleegd.
  • Plaats de container in de schaduw.
  • Doe af en toe wat klimop in de container.
  • Maden en vliegen houden niet van lavendel (-geur), ze gaan er dood van.
  • Een pantysokje van mottenballen aan het handvat (wel even weghalen voor het ledigen).
  • Maden houden niet van licht en drogen snel uit. Zet de bak open of op een kier middels een houtje tussen het deksel.
  • Maak een container schoon met alleen water, gebruik geen reinigingsmiddelen.

Lees meer over gft op ‘Afvalinzameling, groente,- fruit- en tuinafval/aanpak’.

De Afvalwijzer wordt ook aangepast

Inwoners van de kernen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee maken gebruik van de Afvalwijzer. Zie ook de webpagina met meer info over de Afvalwijzer. Deze informatie is verwerkt in deze Afvalwijzer. Mochten inwoners nog verkeerde notificaties ontvangen dan vragen we hen om even opnieuw in te loggen met postcode en huisnummer.