Donderdag 16 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream

Geen draagvlak voor uitbreiding betaald parkeren Noordwijk aan Zee

Uit onderzoek blijkt dat er geen draagvlak is voor het invoeren van betaald parkeren in de wijken Duinpark, De Zuid en omgeving Van Panhuysstraat, Dahliastraat en gedeelte Irisplein. Op basis van een respons van 67% nam het college het besluit om het gebied van betaald parkeren in Noordwijk aan Zee niet verder uit te breiden.

Draagvlak onderzoeken

De gemeente streeft naar zo min mogelijk parkeeroverlast. Maar er zijn verschillende klachten en meldingen over het parkeren in deze 3 wijken in Noordwijk aan Zee. Een deel van de inwoners heeft de gemeente gevraagd om invoering van betaald parkeren. Toch voerde onderzoeksbureau Enneüs een onafhankelijk onderzoek uit naar draagvlak voor een mogelijke invoering van betaald parkeren in deze wijken aan de kust. Zo is het namelijk in het coalitieakkoord afgesproken. 

Besluit college op basis van resultaten onderzoek

De onderzoeksresultaten zijn gebruikt voor het nemen van een besluit. Het college heeft op dinsdag 1 juni 2021 besloten om het gebied van betaald parkeren in Noordwijk aan Zee niet verder uit te breiden. Het college heeft de gemeenteraad met een brief erover geïnformeerd. 

Nog meer draagvlakonderzoeken

Voor de komende tijd staat er nog een onderzoek gepland naar draagvlak voor mogelijke invoering betaald parkeren in de andere wijk in Noordwijk aan Zee, Duineveld. Zodra de wijk gereed is Ook wordt er gekeken naar draagvlak voor mogelijk uitbreiden van parkeerschijfzone in de dorpskern Noordwijkerhout.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Het doel. Inzicht krijgen in het draagvlak voor de uitbreiding van de parkeerregulering. Betaald parkeren is een vorm van parkeerregulering, net als vergunningparkeren. De grote vraag. Hoe denken inwoners uit de verschillende wijken over de mogelijke invoering van betaald parkeren in hun wijk of buurt? 

Goede respons

In totaal zijn er 959 huishoudens uitgenodigd om deel te nemen. Elk huishouden had 1 stem. In totaal hebben 642 inwoners deelgenomen aan het onderzoek door de vragenlijst in te vullen. Een respons van 67%. Daarmee is voldoende respons behaald om te spreken van een representatief onderzoek. 

Van alle huishoudens is 62% tegen mogelijke invoering van betaald parkeren. Per wijk zien de resultaten er als volgt uit. Er is geen meerderheid voor het invoeren van betaald parkeren.

  • Duinpark respons 77%, 65% tegen invoering betaald parkeren
  • De Zuid respons 54%, 65% tegen invoering betaald parkeren
  • Omgeving Van Panhuysstraat Respons 71%, 49 procent tegen invoering betaald parkeren. Er was geen meerderheid aan voorstemmers. Veel mensen stemden neutraal. 

Goed te weten. Voor onderzoek met vragenlijsten is het gebruikelijk dat er een totaalresponspercentage wordt behaald tussen de 10% en 30%.  Zie ook de factsheet.

Hoe nu verder?

De gemeente is in gesprek met de betrokken wijkverenigingen en afvaardiging van omgeving Van Panhuysstraat over de uitkomsten van het onderzoek. Als er zaken veranderen dan worden de bewoners hier per brief van op de hoogte gebracht. 

Wethouder Roberto ter Hark: Er is weliswaar geen draagvlak voor uitbreiding betaald parkeren Noordwijk aan Zee. Desondanks blijven we met elkaar in gesprek over aangedragen ideeën en tips over mogelijke maatregelen vanuit de inwoners van de wijken.