Fractievoorzitters zetten handtekening onder coalitieakkoord

Het Coalitieakkoord is op maandag 4 juli 2022 formeel bekrachtigd. De afgelopen weken is het akkoord dankzij de open en constructieve samenwerking met de gemeenteraad aangevuld. Formateur Roberto ter Hark spreekt er namens de coalitiepartijen zijn dank voor uit. “We hebben een beter akkoord.” Een sterk begin van de komende raadsperiode 2022 - 2026.

Definitief

Coalitieakkoord ondertekeningOp maandagochtend 4 juli 2022 hebben de fractievoorzitters van VVD, Partij voor de Inwoners, CDA en Lijst Salman Noordwijk hun coalitieakkoord voor de raadsperiode 2022 - 2026 formeel bekrachtigd. Ook Bruisend Noordwijk ondertekende het akkoord, vanwege de gedoogsteun. Het akkoord is nu definitief. 

Direct na de ondertekening van het coalitieakkoord ‘Recht zo die gaat - De inwoner als loods van het gemeentebestuur’. Op de foto, van links naar rechts, Alfons Morssink, fractievoorzitter Partij voor de Inwoners, Jordy de Mooij, fractievoorzitter CDA, informateur Roberto ter Hark, fractievoorzitter VVD, burgemeester Wendy Verkleij, Peter van Bockhove, fractievoorzitter Lijst Salman Noordwijk, en Jaap de Moor, fractievoorzitter Bruisend Noordwijk. 

Terugblikken op de afgelopen weken

Formateur Roberto ter Hark stuurde namens de coalitievormende partijen het definitieve coalitieakkoord en een brief naar de gemeenteraad. In deze brief blikt hij  terug op de afgelopen weken. Waarin ook de gemeenteraad uitvoerig heeft stilgestaan bij het coalitieakkoord en het natuurlijk spannend was hoe het coalitieakkoord zou worden ontvangen. De coalitiepartijen zijn erg blij met de ontvangst van het akkoord. 

Waardering voor discussie

“(…) ik wil namens de formerende partijen de gemeenteraad graag bedanken en complimenteren. De manier waarop wij de dialoog hebben kunnen voeren over het coalitieakkoord hebben wij als zeer prettig ervaren. Vanzelfsprekend met kritische noten en een aantal punten waarin we van elkaar verschillen. Echter, we hebben ook gemerkt dat er op vele punten unanimiteit bestaat in de gemeenteraad. We zijn blij dat ook de overeenkomsten zo expliciet zijn uitgesproken door de collega's”, aldus formateur Roberto ter Hark.

Altijd streven naar een zo breed mogelijk draagvlak

De manier waarop wij het gesprek met elkaar hebben kunnen voeren was respectvol en constructief. Een goed begin van een nieuwe raadsperiode waarin wij ons best zullen doen om bij ieder voorstel een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Zowel in de raadszaal als in de samenleving. De juiste toon is wat ons betreft in ieder geval door de gemeenteraad gezet op 21 juni jl.. Wij hebben er vertrouwen in dat we met raad en college die toon gedurende de komende 4 jaar ook vasthouden,  aldus Roberto ter Hark in de brief. 

Verder verbeterd - Sterker akkoord

Ook staat hij uitvoerig stil bij de aanvullingen die zijn binnengekomen. In de brief staat de inbreng van de partijen. Ook voor deze inbreng spreekt de formateur zijn dank en waardering uit. Met bovenstaande aanvullingen zijn wij van mening dat het coalitieakkoord verder is verbeterd. Daar zijn we de partijen die input hebben geleverd erkentelijk voor. Tevens spreken wij het vertrouwen uit dat hiermee het akkoord ook meer van ons allemaal is geworden.

Belangrijke stappen

  • Dinsdag 5 juli 2022 is de installatie van de nieuwe wethoudersploeg. Vanaf dat moment zal er een nieuw missionair college van Burgemeester en Wethouders zijn.
  • Woensdag 6 juli 2022 is het constituerend beraad. Daarna wordt de nieuwe portefeuilleverdeling bekendgemaakt.

Lees meer