Flexwonen in Noordwijk

Aan de slag met flexwonen – Geen woorden maar daden. Het college heeft de vragen beantwoord van PUUR, GroenLinks, D66, PvdA en Bruisend #Noordwijk.

Groepen die in aanmerking komen

De wil is er. De intentie: samen met de raad optrekken. “Met uw raad willen wij graag op korte termijn het gesprek aangaan om de kaders te stellen welke doelgroepen voor tijdelijke huisvesting op basis van tijdelijke contracten in aanmerking komen”, aldus het college in zijn recente brief aan de gemeenteraad.

Met spoed een woning nodig

Het college beantwoordt vervolgens de schriftelijke vragen van PUUR, GroenLinks, D66, PvdA en Bruisend Noordwijk. Deze partijen willen aan de slag en vragen het college naar bouwmogelijkheden. Vooral voor mensen die met spoed een woning zoeken.  Dat is een urgente zaak. 

Voorraad Grond 

De gemeente heeft 17 percelen in eigendom, zo blijkt uit de beantwoording. Deze percelen zijn in het Boek Grondbedrijf geregistreerd als Voorraad Grond. Voor sommige van deze percelen geldt dat er sprake is van planvorming of is er reeds een andere bestemming aan gegeven. 

Laaghangend fruit in het landelijk gebied

“Zoals bekend is het merendeel van het zogenaamde 'laag hangende fruit' gelokaliseerd in het landelijk gebied. Locaties voor wonen zijn in het landelijk gebied zeer beperkt mogelijk volgens bestaand regionaal- en provinciaal beleid en zijn hierdoor geen laaghangend fruit. Alleen locaties waarvoor in het provinciaal- en interregionaal beleid al een uitzondering is gemaakt, zouden hiervoor in aanmerking kunnen komen”, aldus het college. 

Lees ook de beantwoordingsbrief van het college: ‘Aan de slag met Flexwonen - Geen woorden maar daden.'