Dinsdag 21 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream.

Financiële uitdaging

De gemeenteraad heeft eind juni een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om geld te vinden om de nieuwbouw voor de afgebrande De Schelft in Noordwijkerhout. Een flinke financiële uitdaging voor het college.

Voorbereiden

Op dinsdag 29 juni 2021 heeft de gemeenteraad de Perspectiefnota 2022-2025 besproken. De raad stelde het stuk vast. In deze nota geeft de gemeenteraad aan welke financiële ruimte er is om de komende jaren dingen te doen. Dit als voorbereiding voor het opstellen van een begroting.

De Schelft luchtfoto De Schelft in Perspectief

Uiteraard is de nieuwbouw van De Schelft besproken. De uitgaven zijn aanzienlijk. Met het vaststellen van de Perspectiefnota 2022 – 2025 heeft de gemeenteraad 6,5 miljoen vrijgespeeld voor de nieuwbouw van De Schelft waarmee in elk geval een multifunctioneel centrum kan worden gebouwd en geëxploiteerd. Het gaat daarbij om een combinatie van sport, cultuur en evenementen.

Financiële ruimte voor verdere verkenning multifunctionele hal

De gemeenteraad nam een motie aan. Ingediend door Lisette van der Vossen (NZLokaal), Michael van Dormolen (VVD) en Toon van Tol (PUUR). Het college wordt opgedragen om alle mogelijkheden te onderzoeken voor de benodigde financiële dekking voor een multifunctionele hal met een combi-bad voor wedstrijd- en instructiezwemmen. Ook vraagt de raad om dit te doen voor een hal zonder combi-bad. 

Voorkeur

Uit het debat bleek dat de gemeenteraad een voorkeur heeft voor de multifunctionele hal met combi-bad voor wedstrijd- en instructiezwemmen. Aan het college de taak om de financiële middelen hiervoor te vinden. De raad wil dat het college in september 2021 de uitwerkingen aan de raad voorlegt. “Met deze richting voor De Schelft staat gemeente Noordwijk voor een flinke financiële uitdaging”, aldus wethouder Sjaak van den Berg. 

Lees ook de motie.
Lees ook: ‘Groen licht voor bouw tijdelijke voorziening’.