Feestelijke opening

Voor de feestelijke opening van de tijdelijke multifunctionele (sport)voorziening is een datum geprikt: zaterdag 29 januari 2022. De gemeente bereidt dit feestelijk moment voor met stichting Support De Schelft.

Tijdelijk

De bouw van de tijdelijke multifunctionele (sport) voorziening in Noordwijkerhout is in volle gang. De contouren van het gebouw zijn al goed zichtbaar. Iedereen kijkt uit naar de ingebruikneming. Hier kunnen verschillende verenigingen die getroffen zijn door de brand in De Schelft gebruik van maken. Dichtbij huis lekker actief. Tot er weer een nieuwe De Schelft beschikbaar is.

Vertraging

Project-verantwoordelijk wethouder Roberto ter Hark meldt in een brief aan de gemeenteraad en de toekomstige gebruikers dat: We helaas de opleverdatum van 7 januari 2022 niet halen. Deze datum heeft het college eerder met de gemeenteraad  gecommuniceerd. Hij licht de vertraging toe: We moeten deze datum helaas herzien. De reden: de aannemer ervaart capaciteitsproblemen bij onderaannemers. Mede door uitval vanwege Covid-19. Hierdoor worden ook materialen later dan gepland geleverd.

Feestelijke opening 

Hij meldt ook: de beoogde ingebruikname per februari 2022 komt gelukkig niet in gevaar. De tijdelijke multifunctionele (sport)voorziening is eind januari gebruiksklaar. Ook meldt de wethouder dat de feestelijke opening op 29 januari 2022 gepland is. De gemeente bereidt dit feestelijk moment voor met stichting Support De Schelft. “Uiteraard houden wij hierbij rekening met de dan geldende COVID-19-maatregelen. We kijken wat kan en mag. Dit mooie moment willen we vieren, maar uiteraard doen we dat veilig."

Lees meer

Lees ook de brief die naar de gemeenteraad en de gebruikers van de tijdelijke multifunctionele (sport)voorziening is gestuurd.