Extra maatregelen afvoer grondwater Noordwijk aan Zee

Begin januari 2019 gaan we extra pompinstallaties voor bronbemaling plaatsen in Noordwijk aan Zee. Op maandag 10 december 2018 is een inloopochtend gehouden.

Vervangen en plaatsen extra installaties

Vanaf 7 januari 2019 zijn de werkzaamheden gepland voor het beheersen van het niveau van het grondwater in Noordwijk aan Zee. We gaan extra installaties plaatsen voor bronbemaling. Vooruitlopend op de aanleg van een drain onder de Parallel Boulevard worden extra pompinstallaties in de omgeving van de Hoofdstraat geplaatst. De installaties worden weggehaald, zodra de drain werkt.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

De huidige installatie op het parkeerterrein aan de Maarten Kruytstraat wordt vervangen door 3 nieuwe installaties. Waarvan 1 aan de Gasthuissteeg en 2 op het Jan Kroonsplein. Het plaatsen van de geluidsarme pompen en het ingraven van de leidingen neemt per installatie ongeveer 3 tot 4 dagen in beslag. Alle straten, fiets- en voetpaden blijven begaanbaar. Ook woningen, horeca en winkels zijn bereikbaar.

Inloopochtend 10 december 2018

Op maandag 10 december 2018 is er een inloopochtend gehouden over de inzet van extra bronbemaling. De omgevingsmanagers stonden in Museum Noordwijk klaar om vragen te beantwoorden. Enkele bewoners en ondernemers zochten ze op. Ze waren vooral nieuwsgierig naar de plannen voor de Parallel Boulevard.

Meer weten?

Meer informatie over het project Parallel Boulevard vindt u op de speciale projectpagina op onze website: www.noordwijk.nl/parallelboulevard