Eindelijk weer samen trainen en repeteren

Door corona hebben veel culturele en binnensportverenigingen al lang niet kunnen trainen en repeteren. Daarom is er een pilot opgezet voor alternatieve buitenlocaties en wordt er overlegd over 2e pilot.

Vraag vanuit verenigingen

Nu het buiten wat warmer wordt, kwam de vraag vanuit culturele en binnensportverenigingen aan de gemeente of er alternatieve buitenlocaties mogelijk zijn. Het resultaat? Een aantal opengestelde sportlocaties en 2 tenten op het Sportcomplex Duinwetering waar de verenigingen tijdelijk veilig, comfortabel en droog kunnen trainen en repeteren! 

Bekijk het filmpje:

Overleg over overkapping in Noordwijkerhout 

Op dit moment wordt in overleg met verenigingen uit Noordwijkerhout en de Zilk bekeken of er ook een pilot voor overkappingen in Noordwijkerhout kan worden gestart. De verenigingen uit Noordwijkerhout en De Zilk zijn echter nu al van harte welkom op Sportcomplex Duinwetering. Alle verenigingen in de gemeente Noordwijk zijn hiervoor benaderd, mocht jouw vereniging ook gebruik willen maken van de overkappingen neem hiervoor dan contact op met het Sport- en Cultuurloket.

Contactgegevens Sport- en Cultuurloket

Als je graag gebruik maakt van de overkappingen, kun je contact opnemen met het Sport- en Cultuurloket. E-mail: sportencultuurloket@sportbedrijfnoordwijk.nl.