Draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone

Voor of tegen de verordening? De komende weken kan elke eigenaar en elke gebruiker van een WOZ-pand in de bedrijveninvesteringszone stemmen.

Gemeenteraad stemde in met aanpak

Na een positieve rondetafelbespreking, volgde dinsdagavond 15 oktober 2019 het akkoord van de gemeenteraad. Noordwijk stelt een bedrijveninvesteringszone in voor de winkelgebieden in Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee. Ook heeft de raad de bijbehorende verordening vastgesteld. Tijd voor de draagvlakmeting. Dat moet van de wet. 

Wettelijk verplicht

Volgens de Wet op de bedrijveninvesteringszones moeten de eigenaren en gebruikers van de WOZ-objecten in de bedrijveninvesteringszone (BIZ) zich via een formele draagvlakmeting uitspreken over de BIZ-verordening. Het gaat dan om WOZ-objecten, die geen woning zijn, zoals bijvoorbeeld een winkel of een horecapand.

De planning

Elke eigenaar en elke gebruiker krijgt per WOZ-object één genummerd stembiljet. Zij kunnen zich dan voor of tegen de verordening uitspreken. Dit is de planning:

  • Voor Noordwijk aan Zee wordt de draagvlakmeting gehouden in de periode van woensdag 16 oktober 2019 t/m woensdag 13 november 2019.
  • Voor Noordwijk Binnen wordt de draagvlakmeting gehouden in de periode van woensdag 23 oktober 2019 t/m 13 november 2019. 

Bekend maken op 19 november 

De stemmen worden donderdag 14 november 2019 bij notaris Kruis-Sweere in Noordwijk geteld. Stembiljetten moeten op woensdag 13 november 2019 om 23:59 uur in het bezit van de notaris zijn. Er na tellen ze niet meer mee. De uitslag van de stemming wordt na de B&W-vergadering van dinsdag 19 november 2019 bekend gemaakt.