Door op de oogst van de eerste 4 kernavonden

Het nieuwe gemeentebestuur pakt op verschillende manieren door met de oogst van de eerste 4 kernavonden.

Luisterend oor

Tussen donderdag 21 maart en dinsdag 9 april 2019 heeft het nieuwe college in iedere kern een avond georganiseerd. Een kernontmoeting. Als aftrap van een nieuwe benadering van het nieuwe gemeentebestuur.

In de kern draait het om jou

Alle ontmoetingen werden georganiseerd onder het motto: in de kern draait het om jou. Want dat is de beste typering van de nieuwe aanpak van het eerste gemeentebestuur van de nieuwe gemeente Noordwijk. Elke wethouder is daarbij aanspreekpunt voor een kern. Hij ontmoet je graag. Om te horen wat er leeft.

Verzamelde tops en tips

De opbrengst van de eerste reeks kernontmoetingen mag er zijn. Er zijn veel tips binnen gekomen. Er zijn zaken genoemd die goed gaan. Ook zijn er zorgen gedeeld. In Opbrengst Kernenavonden Nieuw Noordwijk: verzamelde tops en tips 

Door op wat in de kernen leeft 

Deze ideeën, wensen en voorstellen zetten de gemeente aan het denken of meteen aan het werk. Dat gebeurt op verschillende manieren:

  • de grotere wensen of voorstellen kunnen in de nog op te stellen Collegeagenda Noordwijk komen te staan. Of dat echt gebeurt hangt natuurlijk van het idee af en het geld of de uren die ermee gemoeid gaan. De gemeente kan niet alles tegelijk en de gemeenteraad moet keuzes maken.
  • de meer praktische acties worden in de ambtelijke organisatie besproken. Ambtenaren gaan er vervolgens nu, later of misschien niet mee aan de slag. Sommige acties zijn niet mogelijk of wenselijk. Hoe dan ook zal aangegeven worden wat ermee gedaan wordt.
  • na de zomer verzorgt de gemeente een terugkoppeling over wat er kan gebeuren met de ideeën, wensen of acties. 
  • er komen vervolggesprekken in de kernen over onderwerpen die om een nadere verdieping vragen. Achter sommige ideeën schuilt een hele wereld en er komt soms meer bij kijken dan je zou denken. De kernwethouders nemen hiervoor het initiatief.