Donatie voor 'De tuin van Toyo'

Mevrouw Hermans ontvangt liever geen cadeau voor haar afscheid. Indien u toch iets wilt doen, dan geeft zij de voorkeur aan een donatie aan haar geliefde goede doel: het project 'De tuin van Toyo’ van de Stichting Vrienden van Toyo.

Achtergrond project

De tuin van Toyo is een opvangcentrum en dagbestedingsproject voor mensen met een, veelal ernstige, verstandelijke beperking in de gemeente Dogbo in Benin (West-Afrika). Zij steunt dit project al jaren en bezocht het opvangcentrum in 2007. Tijdens de opening van het volledig nieuw gebouwde opvangcentrum in 2017 was zij ook aanwezig.

Meer over dit project

Meer informatie over dit project is te vinden op:

Doneren aan dit project

Donaties zijn welkom op NL29 RABO 0144 3435 84 ten name van de Stichting Vrienden van Toyo onder vermelding van ‘Afscheid burgemeester Hermans’. Ook staat er een kistje voor eventuele contante donaties. Stichting Vrienden van Toyo is door de Belastingdienst, voor onbepaalde tijd, geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Meer informatie over doneren of meehelpen.