Dienstverlening rondom Kerst, Oud en Nieuw

De volgende gemeentelijke onderdelen en organisaties waarmee we samenwerken zijn rondom de feestdagen soms minder bereikbaar of leveren hun diensten op andere momenten.

Gemeentelijke locaties

Alle gemeentelijke locaties: waaronder het gemeentehuis Noordwijk, het gemeentekantoor Noordwijkerhout en locatie Heerenweg in Katwijk zijn gesloten op:

 • 25 december 2019 (1e Kerstdag)
 • 26 december 2019 (2e Kerstdag)
 • 27 december 2019
 • 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag)
 • 6 januari 2020 (tot 10:30 uur)

Klantcontactcentrum

De publieksbalies in Noordwijk en Noordwijkerhout zijn gesloten op:

 • 25 december 2019 (1e Kerstdag)
 • 26 december 2019 (2e Kerstdag)
 • 27 december 2019
 • 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag)
 • 6 januari 2020 (tot 10:30 uur)

Het Klantcontactcentrum is op deze dagen telefonisch en via sociale media niet bereikbaar. 

Levertijd reisdocumenten en rijbewijzen

Er worden geen reisdocumenten en rijbewijzen geproduceerd en/of bezorgd op feestdagen. Hierdoor kan de levertijd van uw aangevraagde document rond de feestdagen langer zijn. Als u snel een reisdocument of rijbewijs nodig heeft, kunt u een spoedaanvraag doen. Let op, bij een spoedaanvraag worden extra kosten in rekening gebracht.

Houd voor spoedaanvragen alstublieft rekening met de volgende levertijden:

 • reisdocumenten op 24 december 2019 aangevraagd voor 12:30 uur - ophalen kan vanaf 30 december 2019
 • reisdocumenten op 31 december 2019 aangevraagd voor 12:30 uur - ophalen kan vanaf 2 januari 2020

Lokaal Loket Noordwijk

Het Lokaal Loket Noordwijk is gesloten op:

 • 25 december 2019 (1e Kerstdag)
 • 26 december 2019 (2e Kerstdag)
 • 27 december 2019
 • 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag)
 • 6 januari 2020 (tot 10:30 uur)

Op 2 januari 2020 is het Lokaal Loket Noordwijk vanaf 10:00 uur geopend.

Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout

Het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout is gesloten op:

 • 25 december 2019 (1e Kerstdag)
 • 26 december 2019 (2e Kerstdag)
 • 27 december 2019
 • 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag)
 • 6 januari 2020 (tot 10:30 uur)

Op 2 januari 2020 is het Wmo Adviescentrum vanaf 10:00 uur geopend.

Sociaal Wijkteam Noordwijk

Het spreekuur van het Sociaal Wijkteam Noordwijk vervalt op:

 • 25 december 2019 (1e Kerstdag)
 • 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag)

Afvalinzameling: vervangende ophaaldagen minicontainers

Rondom de feestdagen legen we uw minicontainer(s) soms op een andere dag.
Kijk op de afvalwijzer of afvalkalender voor uw vervangende ophaaldagen.

Afvalinzameling: verzamelcontainers rondom feestdagen

Plastic- en papiercontainers worden niet geleegd op:

 • 25 december 2019 (1e Kerstdag)
 • 31 december 2019
 • 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag)

Wij verzoeken u om het afval mee te nemen als de containers vol zijn.
De containers worden weer geleegd op 27 december 2019 en 2 januari 2020.

Milieustraten Katwijk en Noordwijkerhout

De milieustraat in Katwijk is op de volgende dagen gesloten:

 • 25 december 2019 (1e Kerstdag)
 • 26 december 2019 (2e Kerstdag)
 • 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag)

Op 31 december 2019 is de milieustraat Katwijk van 10:00 - 12:00 uur geopend.

De milieustraat in Noordwijkerhout is op de volgende dagen gesloten:

 • 25 december 2019 (1e Kerstdag)
 • 26 december 2019 (2e Kerstdag)
 • 31 december 2019
 • 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag)

Gratis parkeren in Noordwijk

In Noordwijk is parkeren van 27 december 2019 tot en met 1 januari 2020 gratis. In verband met Oud- en Nieuwjaar worden alle parkeerautomaten geleegd en tijdelijk
voorzien van een beschermkap. Er hoeft deze dagen niet betaald te worden.

Meldingen openbare ruimte

Meldingen kunt u digitaal doen via Fixi.nl.

Bereikbaarheid overige organisaties