‘De Verdiende Trots’ voor Cees Borger

Op 1e Paasdag ontving de 93-jarige Cees Borger in de Rooms Katholieke Sint Jeroenskerk tijdens de Paasmis ‘De Verdiende Trots’ uit handen van burgemeester Wendy Verkleij. Cees Borger nam na 47 jaar trouwe dienst afscheid als dirigent van het kerkkoor. In die 47 jaar heeft hij veel betekend voor de cultuur in Noordwijk.

Een zeer betrokken en bevlogen dirigent

Cees Borger kreeg op 1 januari 1975 de leiding over het parochie-herenkoor van de R.K. Sint-Jeroenskerk. Later werd dit herenkoor samengevoegd met het dameskoor en zo ontstond het huidige Sint-Jeroenskoor. Hij coachte door de jaren heen vele zangers en zangeressen en was bovendien zeer actief en betrokken bij de kerk. Zo zorgde Cees Borger voor de jaarlijkse uitvoering van 'Die Krönungsmesse' van Mozart met Pasen. Ook was hij initiatiefnemer, organisator en dirigent van het Noordwijks Nieuwjaarsconcert. Dit concert startte in Grand Hotel Huis ter Duin, en verhuisde later naar de Hotels van Oranje. Ook was Borger van 1965 tot 2015 de dirigent van het Operette Gezelschap Mozaik.

Veel mensen geïnspireerd

In de lange periode van zijn vrijwilligerswerk inspireerde, coachte en enthousiasmeerde eer Borger veel mensen. Eerder werd bij Koninklijk Besluit een eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau in zilver aan hem toegekend. Ook ontving hij de Pauselijke Onderscheiding en de hoogste onderscheiding van de Gregoriusvereniging. 

De Verdiende Trots

‘De Verdiende Trots’ is een gemeentelijke onderscheiding voor organisaties of personen die zich in vrijwillig verband een geruime tijd op maatschappelijk gebied verdienstelijk hebben gemaakt voor de Gemeente Noordwijk; een bijzondere prestatie hebben behaald op bijvoorbeeld cultureel of sportief gebied en/of een bijzondere prestatie of heldendaad hebben verricht.