Toekomstvisie De Schelft

Donderdag 20 mei 2021 geeft het college een presentatie over De Schelft. De commissie Welzijn krijgt een beeldvormende presentatie van de mogelijke varianten van De Schelft.

Voluit is dit onderwerp geagendeerd. Toekomstvisie De Schelft in Noordwijkerhout. Marktverkenning en Haalbaarheidsonderzoek. Het college presenteert wat hij de afgelopen periode heeft voorbereid. Na de presentatie is er een bespreking.  

Klik hier voor het rapport