Dinsdag 21 september 2021 vergadert de raadscommissie Ruimte. De vergadering start om 20:00 uur. De vergadering is digitaal, vanwege corona. U kunt de vergadering live volgen via onze livestream.

Corona noodfonds ondernemers Noordwijk

Noordwijkse ondernemers kunnen vanaf nu een beroep Corona noodfonds ondernemers Noordwijk. Er is € 1.000.000,- beschikbaar.

€ 1.000.000,-  beschikbaar

De gemeente steunt ondernemers binnen de gemeente Noordwijk in de vorm van een financieel vangnet, daar waar onvoldoende of geen gebruik kan worden gemaakt van bestaande steunmaatregelen. De vorm van de noodsteun is maatwerk per onderneming. Er is € 1.000.000,-  beschikbaar. 

Beroep op noodsteun

Om die steun te kunnen bieden is in de gemeenteraadsvergadering van 16 maart 2021 de Verordening Corona noodfonds ondernemers Noordwijk 2021 vastgesteld. Deze verordening geeft de mogelijkheid voor individuele ondernemers bij de gemeente een beroep te doen op noodsteun. Je vindt de verordening hier.

Budgetplafond

De aanvragen van ondernemers op basis van de Verordening Corona noodfonds ondernemers Noordwijk 2021 worden integraal behandeld. De verordening geeft een budgetplafond aan van € 15.000,- per ondernemer. Mochten er meer aanvragen binnen komen dan er budget is, dan wordt een afweging gemaakt van de ingediende aanvragen en toekenning van de hoogte van de steun per ondernemer.

Terug te betalen

Het betreft een terug te betalen voorschot, een geldlening of een garantstelling. Als voorwaarde hiervoor geldt dat de ontvangende onderneming zorg draagt voor het tijdig terugbetalen van de verstrekte noodsteun, indien deze steun is verleend in de vorm van een terug te betalen voorschot of een lening dan wel terugbetaling anderszins is verbonden aan de verleende noodsteun. 

Belangrijke spelregel

Als de onderneming daartoe om welke reden dan ook niet in staat is, stelt de onderneming het college hiervan direct schriftelijk van in kennis. Een verzoek om uitstel van betaling dient de onderneming schriftelijk bij het college in te dienen. Het college neemt binnen 4 weken een beslissing op een verzoek om uitstel van betaling. Het college kan in uitzonderlijke situaties beslissen de verstrekte lening of voorschot om te zetten tot een gift.

Interesse? Steun vraag je hier aan

Dit fonds maakt deel uit van een aanpak. Lees ook: ‘Met elkaar de coronacrisis overbruggen’.