Commissie Bezwaarschriften 23 januari 2019

Op woensdagavond 23 januari 2019 vergadert de commissie bezwaar- en klaagschriften in het gemeentehuis van Noordwijk, Voorstraat 42. De vergadering begint om 19.30 uur

In beginsel openbaar

Tijdens deze vergadering kunnen degenen die een bezwaarschrift/klaagschrift hebben ingediend bij de gemeente hun bezwaren mondeling komen toelichten. De hoorzittingen zijn voor het publiek toegankelijk. Het kan voorkomen dat een hoorzitting achter gesloten deuren plaats heeft. Als een hoorzitting niet doorgaat, wordt dit bekend gemaakt op de gemeentelijke website. 

Samenstelling van de commissie

  • mevrouw drs. N.C.M. Mulder (voorzitter)
  • de heer mr. B. Kocken
  • mevrouw mr. M.F.N Pikart – van den Berg
  • mevrouw mr. E. de Romph – van Wingerden (secretaris)

De agenda

Op de agenda staan twee bezwaarschriften: 

  • een bezwaarschrift is gericht tegen een beslissing op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
  • een bezwaarschrift is gericht tegen het besluit over de verplaatsing van de weekmarkt van de locatie Susanna van Ettenstraat naar het Kloosterplein en meer specifiek tegen een toegekende plaats op deze nieuwe locatie. 

Meer informatie over deze agenda

Voor informatie over deze hoorzitting en de taak van deze commissie kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met de secretaris van de commissie, mevrouw mr. E. de Romph – van Wingerden via (071) 36 60 000. 

Meer informatie over bezwaar en beroep 

Deze informatie vindt u in het product Bezwaarschrift indienen