Commissie Bezwaarschriften 17 december 2018

Op maandagavond 17 december 2018 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

In beginsel openbaar

Tijdens deze vergadering kunnen degenen die een bezwaarschrift/klaagschrift hebben ingediend bij de gemeente hun bezwaren mondeling komen toelichten. De hoorzittingen zijn voor het publiek toegankelijk. Het kan echter voorkomen dat een hoorzitting achter gesloten deuren plaats heeft. Als een hoorzitting onverhoopt geen doorgang zal vinden, dan zal dit op de gemeentelijke website bekend worden gemaakt.

Samenstelling van de commissie

  • de heer mr. L. Beijen (voorzitter)
  • mevrouw drs. N.C.M. Mulder
  • mevrouw mr. M.F.N Pikart – van den Berg
  • mevrouw mr. E. de Romph – van Wingerden (secretaris).

De agenda

Op de agenda staat een bezwaarschrift en twee klaagschriften: het bezwaarschrift is gericht tegen het verkeersbesluit van het College van burgemeester en wethouders waarbij verschillende verkeersmaatregelen zijn genomen ten behoeve van het verplaatsen van de weekmarkt naar het Kloosterplein en twee klaagschriften tegen de wethouders G. van Duin en M.J. Fles.
Dit vanaf 20:15 uur

Meer informatie over deze agenda

Voor verdere informatie over deze hoorzitting en de taak van deze commissie kunt u tijdens kantoortijden terecht bij de secretaris van de commissie, mevrouw mr. E. de Romph – van Wingerden 36 60 453.