Commissie Bezwaar- en klaagschriften 16 maart 2020

Op maandagavond 16 maart 2020 vergadert de commissie bezwaar- en klaagschriften in het gemeentehuis van Noordwijk, Voorstraat 42. De vergadering begint om 19:30 uur

Samenstelling van de commissie

•    mevrouw drs. N.C.M. Mulder-Fikke (voorzitter)
•    de heer mr. B.M. Kocken
•    de heer mr. D.O. Bogers
•    mevrouw mr. H.W.Q. Seijsener (secretaris)

De agenda

Op de agenda staat het volgende bezwaarschrift: 
•    Een bezwaarschrift gericht tegen een besluit tot afwijzing van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade.

Meer informatie over deze agenda

Voor informatie over deze hoorzitting en de taak van deze commissie kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met de secretaris van de commissie, mevrouw mr. H.W.Q. Seijsener via +31 (0)71 36 60 000. 

Meer informatie over bezwaar en beroep 

Deze informatie vindt u in het product Bezwaarschrift indienen