Collegevoorkeur. Parallel Boulevard in drie winters

Het college heeft zijn voorkeur uitgesproken voor het uitvoeren van de herinrichting Parallel Boulevard in drie winterperiodes. De voorkeur komt voort uit een heroverweging van het in december 2018 genomen besluit. Belangenweging op basis van een sterk draagvlakonderzoek.

Vervolgstappen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 16 juli 2019 heeft wethouder Roberto ter Hark de raad geïnformeerd. Hij schetste ook de vervolgstappen. De komende periode brengt het projectteam Parallel Boulevard de gevolgen in kaart. Met name voor de aanbesteding en uitvoering van het project. Het college neemt op grond hiervan na het zomerreces een definitief besluit over de uitvoeringsperiode. Vervolgens legt het college een eventuele aanvraag voor extra krediet voor aan de gemeenteraad. Dat is geld om de afbouw en opbouw rondom twee zomerstops te betalen. De tweede fase van de aanbesteding start vervolgens in het najaar van 2019. De werkzaamheden beginnen in het najaar van 2020 beginnen.

Zorgvuldige heroverweging

De voorkeur komt voort uit een heroverweging van het in december 2018 genomen besluit. Dit besluit hield in het project aaneengesloten uit te voeren. Dat paste bij de kust. Het is in Noordwijk aan Zee een ongeschreven regel dat grote infrastructurele maatregelen niet in de zomermaanden plaatsvinden. Door de omvang en impact van het project leek een aaneengesloten uitvoering van dit project eerder toch wenselijk. Het besluit conflicteert echter met het economisch belang van veel horecaondernemers, winkeliers en evenementenorganisatoren in Noordwijk aan Zee. De grote zorgen van horeca en retail waren voor wethouders De Jong en Ter Hark aanleiding om een heroverweging van het besluit toe te zeggen en een draagvlakonderzoek te initiëren.

Onderzoek

In juni ontvingen ruim 1800 belanghebbenden in Noordwijk aan Zee een enquête. De response was bovengemiddeld hoog en geeft de resultaten een betrouwbaarheid van 95%. Uit het onderzoek is gebleken dat een meerderheid van de bewoners een voorkeur heeft voor doorwerken in een zomerperiode. Het verkorten van hinder is hierbij het belangrijkste motief. Echter de meeste ondernemers vanuit de horeca en retail hebben een sterke voorkeur voor uitvoering van het werk buiten de zomerperiode. Parkeren, bereikbaarheid en economisch belang wegen hierin het zwaarst, zo bleek uit het draagvlakonderzoek.

Gevolgen in kaart brengen

Uit zorgvuldige analyse van deze belangen door het projectteam in samenspraak met de klankbordgroepen van diverse doelgroepen is gebleken, dat de zorgen en risico’s die met bereikbaarheid, parkeren en economisch belang samenhangen, in de zomerperiode moeilijk weg te nemen zijn. Alleen werken in de winterperiodes lijkt de oplossing. Voordat hierover echter een besluit genomen wordt, zullen eerst de gevolgen in kaart gebracht worden. Ook financieel. 

Links

Raadpleeg de projectwebsite. Volg je graag het project op de voet? Geef je op voor nieuwsbrief.