College wil campingpendel steunen

Het college van burgemeester en wethouders wil ook dit jaar bijdragen aan de campingpendel Het is een voorziening die zijn plek heeft verdiend. Steeds meer mensen Hoppen on - Hoppen off in het vakantieseizoen.

Stijgende lijn

Steeds meer mensen maken gebruik van de strandpendel. In 2018 2.648 reizigers. In 2017 2.264. En in 2016 1.577 reizigers. Daarmee heeft de voorziening zijn nut bewezen. Het is een waardevolle toevoeging aan het openbaar vervoer in Noordwijk. 

Onvoorzien Incidenteel

Uit de door de campingondernemers opgestelde begroting voor 2019 blijkt echter dat ook dit jaar financiële bijdrage vanuit de gemeente noodzakelijk is. Het college wil dat graag doen. In de begroting 2019 is geen rekening gehouden met de voortzetting van de campingpendel. Dat hoeft geen probleem te zijn. Dekking voor de vereiste € 15.000,- komt uit het budget onvoorzien incidenteel. Bij de behandeling van voorjaarsnota zal de raad zich erover uitspreken.

Besteden

De pendeldienst sluit aan op de ambities uit het coalitieakkoord. Niet alleen vanwege de service aan de toeristen die tijdens de zomermaanden op de campings verblijven. Het college hecht grote waarde aan die andere effecten. Verlagen van de parkeerdruk aan de kust. Stimuleren van bezoek aan de winkelcentra, stranden en uitgaansgebieden. En natuurlijk wat minder autoverkeer.

Geen winstoogmerk

Koninklijke Beuk en Brouwer Tours tekenen voor de pendeldienst. Deze commerciële bedrijven krijgen de bijdrage niet. Dat mag niet. Geen subsidie aan bedrijven die winst willen maken. Als de gemeenteraad instemt, maakt de gemeente daarom het bedrag over via een factuur van de organisator van de campingpendel. 

Samen kosten dragen

De gemeente is niet de enige partij die de pendel steunt. Het Ondernemersfonds Noordwijk, belangenvereniging Horeca en Toerisme dragen ook financieel bij aan de strandpendel.