College verdeelt portefeuille De Jong en frist de portefeuilleverdeling op

Het college van B&W heeft de portefeuille van vertrokken wethouder De Jong verdeeld en friste meteen de portefeuilleverdeling op.

Tot de benoeming

De portefeuille van Henri de Jong is tijdelijk ondergebracht bij de overige wethouders. Deze herverdeling geldt totdat de gemeenteraad een nieuwe wethouder heeft benoemd.

Al eerder voorgenomen

Daarnaast heeft het college besloten om een gedeelte van de eerder al voorgenomen herverdeling van portefeuilles nu door te zetten. Dit betreft een vaste herverdeling, waarbij de burgemeester enkele onderdelen van andere portefeuillehouders overneemt.

Wat kreeg wethouder Roberto ter Hark erbij?

 • Projecten Noordwijk aan Zee (bouwen en civiel) - medeparaaf op alle collegevoorstellen door Sjaak van den Berg
 • Greenport (ISG en GOM)
 • Kernwethouderschap Noordwijk aan Zee

Wat kreeg wethouder Sjaak van den Berg erbij?

 • Overige projecten ruimtelijke ordening - medeparaaf op alle collegevoorstellen door Roberto ter Hark
 • Actualisatie bestemmingsplannen
 • Omgevingswet/omgevingsvisie
 • Initiatieven, principeverzoeken en ODWH
 • Groen (van Dennis Salman)

Wat kreeg wethouder Dennis Salman erbij?

 • Grondwater en rioolbeheer
 • Civiel

Wat kreeg burgemeester Wendy Verkleij erbij?

Vanaf vandaag zijn de vaste portefeuilles toegekend:

 • personeel, organisatie en ambtelijke huisvesting (van Roberto ter Hark)
 • stedenband Hirado (van Sjaak van den Berg)
 • communicatie (van Sjaak van den Berg)
 • AB-lidmaatschap Holland Rijnland (van Roberto ter Hark)
 • AB-lidmaatschap RDOG (van Roberto ter Hark)