College op bezoek bij Erfgoed Leiden en Omstreken

Het college ging op werkbezoek en de burgemeester ondertekende tijdens het bezoek een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst met Erfgoed Leiden en Omstreken. (ELO). Hiermee wordt vastgelegd dat ELO het beheer van het overgedragen archief van de nieuwe gemeente Noordwijk uitvoert.

Werkbezoek en ondertekening overeenkomst

Ondertekening overeenkomst gemeente Noordwijk en Erfgoed LeidenHet college van burgemeester en wethouders bracht een bezoek aan Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO). Na de presentaties was er een rondleiding door het archief en werden archiefstukken van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk getoond. Met als leuke verrassing een toldocument, waarmee de inwoners van Noordwijk zonder tol te betalen de vaarwegen mochten gebruiken. Maar ook het archiefstuk dat stelt dat Noordwijk in de 14de eeuw haar stadsrecht teruggeeft. Vervolgens werd de dienstverleningsovereenkomst ondertekend. Burgemeester Hermans-Vloedbeld en de directeur van het ELO, mevrouw Netiv, ondertekenden de overeenkomst. Hiermee wordt vastgelegd dat ELO op basis van de Archiefwet 1995 het beheer van het overgedragen archief van de gemeente Noordwijk uitvoert.