College informeert raad over impact corona op Sociaal Domein

Het college heeft begin april 2020 de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de impact van de coronacrisis op het Sociaal Domein. Hoe zorgen we ondanks alles zo goed als mogelijk voor elkaar.

 Zorg - cruciale functie

De taken vanuit het Sociaal Domein vallen onder de cruciale functies in ons land, onder de noemer 'zorg'. Dit betekent dat, ook onder deze bijzondere omstandigheden, het van belang is om de continuïteit van de zorg te borgen. Op welke wijze dit gebeurt is afhankelijk van het type zorg en de urgentie van de zorgvraag, aldus het college.

Meteen de verbinding leggen

“Eén van de eerste acties, die wij als college hebben ondernomen, is contact zoeken met al onze instellingen, organisaties en verenigingen om te informeren hoe zij met de maatregelen omgaan en welke knelpunten ze ervaren. Ook hebben wij bloemen gestuurd naar de zorginstellingen om hen een hart onder de riem te steken en te bedanken voor het geweldige werk dat ze verrichten”.

Rol van de gemeente

Daarna beschrijft het college elke vorm van zorg en wat er de afgelopen weken is gebeurd. Collegebrief: ‘De impact van coronamaatregelen op het Sociaal Domein’ geeft goed aan welke rol de gemeente heeft en met wie er samengewerkt wordt.

Het college informeerde de raad eerder al over de algemene aanpak en ontwikkelingen. Lees ook: Hoe pakt de gemeente coranacrisis aan?