College beantwoordt vragen over wifitracking van PvdA-GroenLinks

In de voormalige gemeente Noordwijk vindt uitgebreide wifitracking plaats. Door de uitvoerders ook wel ‘passantentelling’ genoemd. Is dat wel in lijn met wat de Autoriteit Persoonsgegevens voorstaat? Het college heeft de vragen erover beantwoord.

Persoonsgegevens

“Is het college van burgemeester de hoogte van de inhoud en nadere uitleg van de uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens ten aanzien van wifitracking en andere middelen om personen te volgen”, dat wil de fractie PvdA-GroenLinks van het college weten. De fractie is bezorgd. Begin december 2018 stelde zij schriftelijke vragen.

Wat mag wel en wat mag niet meer?

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft goed aan wat wel en wat niet meer binnen de kaders valt. Keurig opgesomd op de eigen website. Ook wil de fractie weten welke stappen gaat het college naar aanleiding van deze uitspraak nemen om de privacyregels volgens Algemene verordening gegevensbescherming in Noordwijk toe te passen?

Beantwoordingsbrief

Het college heeft inmiddels de vragen beantwoord. “Het college van burgemeester en wethouders zal in het voorjaar van 2019 een notitie opstellen over dit onderwerp en bespreken met de organisaties die gebruik maken van wifitracking, voor zover de gemeente hiervan op de hoogte is”, aldus het college in zijn beantwoordingsbrief.

Opbouwen van profielen

De fractie is bezorgd. Er gebeurt veel onder het onschuldig klinkende passantentelling. In grote lijnen gaat het om het opbouwen van profielen. Zo maakt de technologie het mogelijk loopstromen in straten in kaart te brengen. En kan worden bepaald hoeveel mensen zich op een bepaald moment op een bepaalde plek bevinden. Deze informatie is privacygevoelig: locatiegegevens in combinatie met een uniek identificatiegegeven kunnen iets zeggen over de gewoonten en gedragspatronen van een persoon.