College beantwoordt vragen leerlingenvervoer van CDA Noordwijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft de schriftelijk gestelde vragen van CDA Noordwijk beantwoord over het leerlingenvervoer. Het tekort aan voldoende gediplomeerde chauffeurs is merkbaar.

Voldoen aan de verplichtingen

In Noordwijk maken circa 125 leerlingen gebruik van leerlingenvervoer. Deze zomer bleek volgens de berichtgeving dat de vervoerder niet aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen.

Andere vervoerder

"Heeft de gemeente Noordwijk overwogen om een andere vervoeren te benaderen om deze dienst wel te leveren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke vervoerder kan wel aan de aanbesteding voldoen?" Dat wil de fractie CDA Noordwijk weten van het college. De fractie heeft er schriftelijke vragen gesteld over gesteld.

Personeelstekort

"Vanwege het personeelstekort in de sector kan een andere vervoerder dan Noot de vervoersopdracht -of delen daarvan- niet zonder meer overnemen. Vervoerder Noot heeft andere vervoerders in de regio daarvoor wel benaderd, maar dit heeft niet geleid tot overheveling van delen van de vervoersopdracht”, zo geeft het college aan in zijn beantwoordingsbrief. 

Oplossingen zoeken

"Opzegging van het contract lopende het schooljaar is geen optie omdat de vervoersuitdaging voor belanghebbenden daarmee eerder toeneemt dan afneemt, terwijl het aantal klachten momenteel beperkt is. Wij streven er daarom naar de knelpunten op zo kort mogelijke termijn met de huidige vervoerder op te lossen”, aldus het college.