College beantwoordt vragen gemeenteraad naar aanleiding van brief van De Raad Bouw

De gemeenteraad heeft naar aanleiding van een brief van De Raad Bouw vragen gesteld. De beantwoording laat goed zien hoe het is om met complexe dossiers  te werken.

Verschillende fracties

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 8 november 2018 zijn door de fractie van Lijst Salman Noordwijk en van VVD vragen gesteld over de brief van De Raad Bouwontwikkeling B.V. over de dossiers Rederijkersplein en Offem Zuid. Daarnaast zijn over dit onderwerp vragen gesteld door de fractie van D66 aan de griffie en is een verzoek om inlichtingen op grond van artikel 39 ingediend door de fractie van VVD. Het college doet alle vragen in één beantwoordingsbrief af. De beantwoording geeft inkijkje in het handelen van de gemeente in complexe dossiers waarin het gaat om ‘sociale huur’, ‘aanbestedingsregels’, ‘collegebevoegdheden’ en de ‘integriteit’. Uit de beantwoording blijkt dat zorgvuldigheid voorop staat.