College beantwoordt vragen PUUR over verhuizing basisschool Zeehonk na fusie

Ouders en verzorgers van kinderen van basisschool de Zeehonk zijn ongerust. Deze week beantwoordde het college de vragen die PUUR erover stelde. “Wij zullen er op aandringen dat Sophia Scholen de ouders en leerkrachten goed betrekt bij het ontwikkelen en uitwerken van de toekomstplannen”, aldus het college.

Onderzoek

Het fusieproces van de scholen Wakersduin en Zeehonk is opgestart door Sophia Scholen. Daarnaast doet het schoolbestuur onderzoek naar de mogelijkheden voor vervangende nieuwbouw op locatie van basisschool Wakerduin. 

Onrust wegnemen

PUUR wil weten welke informatie er vanuit de gemeente is gedeeld met de ouders waarover zij zich ongerust maken. Maar ook is de partij benieuwd op welke manier het college deze ongerustheid denkt weg te kunnen nemen. 

Schoolbestuur verantwoordelijk

“Vanuit de gemeente is er geen informatie gedeeld met de ouders”, zo start het college de beantwoordingsbrief. Die verantwoordelijkheid ligt bij het schoolbestuur van Sophia Scholen.

Algemene informatieavond

“De gemeente onderhoudt intensief en periodiek contact met het schoolbestuur over de gang van zaken, opdat de communicatie naar ouders volledig en transparant verloopt.” Een van de middelen die zij inzet zijn informatieavonden. Er zijn er al een paar achter de rug. En in april komt er een algemene informatieavond voor alle ouders en andere betrokkenen van beide scholen, zo meldt het college.

Geen zoektocht naar geschikt pand

Er vindt geen zoektocht plaats naar een geschikt pand. Het schoolgebouw van Wakersduin is ouder dan 40 jaar en komt daardoor in aanmerking voor een renovatie, dan wel vervangende nieuwbouw. Het schoolbestuur grijpt dit momentum aan om te onderzoeken of het gebouw vervangen kan worden door nieuwbouw, voor een fusieschool van Wakersduin en Zeehonk.

Context 

Door het afnemende aantal leerlingen in de wijk worden beide scholen, vanuit pedagogisch oogpunt en voor wat betreft de exploitatie te klein om zelfstandig verder te gaan. De fusieschool past niet op de locatie van Zeehonk, het schoolgebouw van Wakersduin is verouderd. De plannen van het schoolbestuur worden ondersteund door de gemeente. In het Integraal huisvestingsplan onderwijs 2018 - 2033 is dit project opgenomen.

Goed betrekken van ouders en leerkrachten

“Wij zullen er op aandringen dat Sophia Scholen de ouders en leerkrachten goed betrekt bij het ontwikkelen en uitwerken van de toekomstplannen. De gemeente stelt hiervoor in 2019 een voorbereidingskrediet beschikbaar. De voortgang en de resultaten van het onderzoek worden steeds op ambtelijk niveau afgestemd. Op het moment dat er een definitieve keuze gemaakt moet worden, wordt dit aan de raad voorgelegd.”