College beantwoordt vragen GroenLinks over afvalscheiding

Het college van burgemeester en wethouders heeft de schriftelijke vragen van GroenLinks beantwoord over de afvalscheiding. Haalt Noordwijk de landelijke doelstelling voor 2020?

Halen we de doelstelling?

75% afvalscheiding en 100 kilogram restafval per inwoner per jaar. De fractie van GroenLinks is benieuwd in hoeverre de gemeente op weg is om deze doelstellingen te halen. Wat is het scheidingspercentage van het huishoudelijk afval en wat is de hoeveelheid restafval per inwoner in 2018 geweest? Zijn deze cijfers ook bekend per kern?

Met reden onbekend

“Deze cijfers over de vier kern worden niet apart bijgehouden”, zo geeft het college aan in de beantwoordingsbrief. Daar is een goede reden voor. “Noordwijk Zee en Noordwijk binnen zijn altijd als een gemeente beschouwd en zo ook Noordwijkerhout/De Zilk. Het is namelijk bedrijfsvoeringmatig niet interessant om met half lege wagens naar het weegstation te rijden en daar de tonnage te laten wegen”. Alleen de cijfers over Noordwijk en Noordwijkerhout/De Zilk zijn daarom bekend. De percentages zijn respectievelijk 49,6% en 53%. Dit betekent voor Noordwijk dat er 190,84 kilo restafval per persoon wordt ingezameld en voor Noordwijkerhout 193 kilo restafval per persoon.

Vervuiling van het GFT

Nog zo’n belangrijke vraag. Hoeveel vervuiling zit er volgens de gemeente in het GFT? Hanteert de gemeente daarvoor een norm voor wat ze accepteert? “Ja, er wordt door de verwerker van het gftafval een norm gehanteerd. Dientengevolge wordt in de kern Noordwijk door de inzamelaars visueel geïnspecteerd en teveel vervuilde minicontainers blijven staan en krijgen een rode kaart. In Noordwijkerhout gebeurt dat ook, maar is er desondanks toch een aantal vrachten met gft afgekeurd door de verwerker”.

Stabiel beeld

De samenstelling van het restafval blijkt over de jaren en vergelijkbaar met elkaar, in de zin dat er circa 33-36% gft in het restafval zit, maar ook plastic (12%), textiel (4-6%), glas (4-6%) en papier (10-13%). Als al deze afvalstromen er standaard door alle inwoners uit gehouden zouden worden wordt 75% afvalscheiding behaald, zonder dat er ook maar één extra maatregel hoeft te worden genomen. Beter scheiden lijkt het devies.

Op naar een circulaire economie

Noordwijk bereidt zich voor op de invoering van de circulaire economie, zo blijkt uit de beantwoordingsbrief. “In het nieuwe, door de gemeenteraad in het najaar vast te stellen, grondstoffenbeleidsplan worden voorstellen opgenomen om vanaf 2020 de transitie te realiseren naar een circulaire economie. Dit is het op de markt brengen van duurzame producten, het bevorderen van duurzame consumptie en meer en beter te recyclen van zuivere en schone grondstoffen”.