College beantwoordt vragen CDA over Reuring

Op 3 april 2019 heeft het college de schriftelijke vragen van het CDA over Reuring beantwoord. Reuring is een organisatie die veel goed werk doet voor kwetsbare inwoners van de gemeente Noordwijk.

College verleent middelen en kent aanvullende aanvraag deels toe

Door financiële beperkingen dreigen volgens het CDA een aantal door Reuring georganiseerde activiteiten te verdwijnen. Is het college daarvan op de hoogte? 

Uit de beantwoordingsbrief blijkt dat het college op de hoogte is dat Reuring wil uitbreiden en hiervoor extra subsidie heeft aangevraagd.

Zij stelt: “Vorig jaar heeft de raad structurele middelen vrijgemaakt voor de voortzetting van Reuring. Voor 2019 heeft 's Heerenloo een beroep gedaan op dit budget en daarnaast ook een hogere aanvraag ingediend. 's Heerenloo heeft voor het jaar 2019 een totale subsidieaanvraag ingediend van € 238.194. Dat is € 151.359 meer dan in 2018 aan subsidie werd verstrekt. In antwoord op deze aanvraag heeft in 2018 ambtelijk afstemming plaatsgevonden met Reuring. De gereserveerde middelen zijn verleend. De aanvullende aanvraag is deels toegekend.”

Uitbreiding naar Noordwijkerhout en De Zilk 

Deze aanvullende subsidie is bedoeld voor de uitbreiding van Reuring naar Noordwijkerhout en De Zilk. Het college houdt daarmee rekening met de grotere groep mensen die gebruik wil maken van de activiteiten van Reuring door het samengaan van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Om die reden is besloten voor 2019 een aanvullende subsidie te verlenen van €47.551.

Project eenzaamheid

Het college geeft verder aan dat zij voor het project eenzaamheid in ’t Trefpunt en de Wieken momenteel de evaluatie bestudeert. Over het wekelijkse gemeenschappelijk diner voor eenzame inwoners zijn de eerste resultaten positief. Op korte termijn wordt een besluit genomen over eventuele voorzetting.