College beantwoordt vragen Bruisend Noordwijk over Ireneschool

100% ruimte voor de initiatiefnemers. Met maximale gemeentesteun om het initiatief mogelijk te maken. Toch lukte het niet de ontwikkeling ‘locatie Ireneschool’ van de grond te krijgen. Waar loop je tegenaan als je met je initiatief ineens projectontwikkelaar wordt? Wat mag je van de gemeente verlangen?

Empathisch vermogen

“Deelt u de mening van de Stichting Irenehof i.o., dat er van de zijde van het college sprake is geweest van te weinig empathisch vermogen?” Die vraag legt de fractie van Bruisend Noordwijk voor aan het college. Het  college informeerde de gemeenteraad eerder al over het plan. Lees: ‘Particulier plan Irenehof definitief van de baan’.

Niet haalbaar

De initiatiefnemers zijn teleurgesteld in de opstelling van de gemeente. Lange tijd trokken ze met gemeente op om te komen tot ontwikkeling van de locatie Ireneschool aan de Viaductweg te Noordwijkerhout. Hun initiatief gaat niet door. De gemeente kon niet anders concluderen dat het niet haalbaar was. 

Doen wat je belooft

De meest essentiële vraag van Bruisend Noordwijk: “Bent u van mening, dat u in het kader van overheidsparticipatie voldoende actief en proactief heeft bijgedragen om het initiatief tot een goed einde te laten komen?” Die vraag doet er echt toe gegeven de opdracht van de gemeente om meer en meer werk te maken van initiatieven uit de samenleving. Opgavegericht werken en Participatie staan centraal.  Waarom is het niet gelukt? Juist met zo veel goede wil? 

Veel in de samenwerking gestoken

“Wij hebben in dat kader de afgelopen 1,5 jaar ook veel tijd en energie in het traject gestoken met steeds als insteek om het initiatief te ondersteunen en tot een succesvol einde te brengen. Helaas beoordelen we het initiatief nu als praktisch onhaalbaar.” En: “Wij hebben in de begeleiding en ondersteuning van de initiatiefnemers in het gehele proces rekening gehouden met het feit dat de initiatiefnemers geen professionele ontwikkelaars zijn. De initiatiefnemers moeten echter in het kader van dit project wel degelijk worden gezien als ontwikkelaars en niet als consumenten”

Zakelijke afspraken

“In dit kader en in hun hoedanigheid als niet-professionele ontwikkelaars hebben we getracht hen intensief te begeleiden en hen zoveel mogelijk ondersteuning te bieden. Na anderhalf jaar praten was het moment daar om ook zakelijke afspraken te maken”. Dat lukte niet. De gangbare juridische regels bleken eveneens belangrijke hobbels. Er werd door de gemeente zelfs juridische hulp erbij gehaald. “De inzet van deze externe jurist was er op gericht om een en ander ook juridisch op een correcte manier vast te leggen om hier later in het proces geen problemen mee te krijgen.” Daarnaast bleken financiën voor de initiatiefnemers een te grote stap.

Kostenplaatje

De kosten voor de gemeente liepen onaanvaardbaar op. “De druk op de woningmarkt erg groot is waardoor we niet langer willen wachten zonder zekerheid te hebben over de haalbaarheid van de beoogde ontwikkeling. Door ons besluit komt de grond weer vrij voor andere maatschappelijke opgaven.

Lees ook de brief: ‘Beantwoording schriftelijke vragen - lid De Moor (Bruisend Noordwijk) inzake Ontwikkeling Ireneschoollocatie’