College beantwoordt schriftelijke vragen over jubileumwedstrijd 230 jaar voetbal

Op 16 juni 2019 stelden PUUR en NZLokaal schriftelijke vragen aan het college over een jubileumwedstrijd 230 jaar voetbal in Nederland.

Achtergrond vragen

De allereerste Nederlandse voetbalwedstrijd vond begin 1789 namelijk plaats in Noordwijk en Noordwijkerhout. Dat staat beschreven in het boek “Hoe voetbal verscheen in Nederland” van sporthistorici Jan Luitzen en Wim Zonneveld.

De fracties zijn daarom van mening dat een herdenking van het ontstaan van voetbal niet mag ontbreken op de kalender van het themajaar 2019 “Cultuur en Verbinden” in de nieuwe gemeente Noordwijk.

Jubileumwedstrijd mogelijk maken

Ze zijn bereid om samen met inwoners, ondernemers en de gemeente de handen uit de mouwen te steken voor een feestelijke jubileumwedstrijd. Deze moet plaatsvinden in de middag van zondag 3 november 2019. Voordat zij concrete plannen maken, wilden zij van het college weten welke voorbereidingen hiervoor al zijn getroffen.

Initiatief verenigingen

In de beantwoordingsbrief geeft het college o.a. aan dat zij geen actieve rol vervult in de organisatie van de jubileumwedstrijd. Dit initiatief leent zich meer voor overheidsparticipatie, waarbij het initiatief van de verenigingen komt.

Het college heeft voor het themajaar een speciale subsidieregeling opgesteld. Organisaties die in 2019 een jubileumwedstrijd willen organiseren kwamen in aanmerking voor een subsidie. Ondanks dat deze subsidiecriteria breed zijn verspreid heeft tot nog toe geen enkele organisatie interesse getoond om de jubileumwedstrijd te organiseren. Ondertussen is het subsidieplafond bereikt.

College wil ondersteuning bieden 

Echter waardeert het college het aanbod van de fracties om een jubileumwedstrijd te organiseren zeer. Zij wil hiervoor ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door middel van de vergunningsverlening en/of communicatie op en naar het evenement toe.

Ook heeft de gemeente naar aanleiding van de vragen contact opgenomen met de schrijvers van het boek. Zij vinden het idee van een jubileumwedstrijd in Noordwijk 'een prachtig initiatief". De schrijvers presenteren hun boek graag in Noordwijk en stellen zich flexibel op bij het vinden van een gepaste datum voor een jubileumwedstrijd.