College beantwoordt PvdA-vragen waardevolle bomen Bavo

De statige bomen geven Landgoed in den Houte een mooie uitstraling. Het is dus zaak om zorgvuldig om te gaan met het groen bij de aanleg van de nieuwe woonwijk.

Omgaan met waardevol groen

“Onderkent het college het belang van behoud van zoveel mogelijk waardevolle bomen en boompartijen op het Bavo-terrein?”. Dat wil de PvdA van het college weten. De partij stelde onlangs schriftelijke vragen. En ook: “Als de inventarisatie is afgerond en duidelijk is welke bomen en boompartijen moeten worden behouden, is dit dan onderdeel van de omgevingsvergunning voor het Bavo-terrein ook wel Landgoed in den Houte?” Al een paar keer heeft de PvdA aan het college gevraagd om een inventarisatie van het bomenbestand en aansluitend om een overzicht van welke bomen en boompartijen worden behouden.

Hoort bij het landgoed

Zoals bekend zal in de komende jaren het terrein veranderen in een prachtige woonwijk met de naam Landgoed in den Houte. De mooie naam is ongetwijfeld geïnspireerd door de grote hoeveelheid waardevolle bomen en boompartijen op dit terrein. “Ons college blijkt het belang van het behoud van zo veel mogelijk waardevol groen op het Bavoterrein te zien. Het college heeft bij het opstellen van de plannen hiermee ook rekening gehouden”, zo blijkt uit de beantwoordingsbrief. Bij de brief zit het overzicht welke bomen en boompartijen worden behouden. 

Veel bijzonder groen

“Het groene karakter van het Bavo-terrein is één van de waardevolle kenmerken die ook naar de toekomst toe behouden moet blijven. Het uitgangspunt is dat bestaande waardevolle groene structuren worden behouden en beter zichtbaar en beleefbaar worden gemaakt.” Landgoed in den Houte krijgt bovendien veel bijzonder groen. De Engelse tuin, de Franse tuin en de begraafplaats en het Kastanjelaantje.

Kap is noodzakelijk

Maar ook geeft het college aan dat voor het bouwen van de woonwijk “het noodzakelijk is dat er bomen worden gekapt op locaties waar er gebouwd gaat worden (de bouwvelden). Ook zullen er bomen moeten wijken op locaties waar wegen komen te liggen, waaronder ook op het wegtracé door de centrale groene as achter het hoofdgebouw.”

Herplantingsplicht

En: “Voor al deze bomen geldt een kapvergunnings- en herplantingsplicht zoals dat is opgenomen in het omgevingsplan. Per ontwikkelingsfase wordt door de ontwikkelaar inzichtelijk gemaakt welke boompartijen behoudenswaardig zijn en welke moeten worden gekapt. Voor alle te kappen bomen met een omtrek van 30 cm of meer op 1.30 m hoogte zal een kapvergunning moeten worden aangevraagd. Dit zal fasegewijs gaan plaatsvinden. Voor al deze bomen geldt ook een herplantplicht.”