College beantwoordt PUUR-vragen over digipanel

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de vragen van de fractie van PUUR over het digipanel Noordwijk beantwoord.

Digipanel

Uit de beantwoordingsbrief blijkt, dat het digipanel een instrument van de gemeentelijke organisatie is om digitale onderzoeken te verrichten onder (een deel van) de inwoners van de gemeente Noordwijk. Het is één van de instrumenten die de gemeente kan inzetten om inwoners te laten participeren. Daarnaast kunnen inwoners gevraagd worden mee te denken tijdens bewonersbijeenkomsten, klankbordgroepen, enz.

Aanmelden digipanel

De gemeente nodigt inwoners van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk van 12 jaar en ouder uit om zich aan te melden voor het digipanel Noordwijk. Dat kan via noordwijk.nl/digipanel.