College beantwoordt D66 Noordwijk-vragen over voorgenomen fusie woningstichtingen

Het college van B&W heeft de vragen beantwoord van D66 Noordwijk over het fusievoornemen van woningstichting Sint Antonius van Padua met woningcorporatie Dunavie.

Gemotiveerd standpunt

Nu bekend is dat beide woningstichtingen een fusievoornemen hebben, wil D66 Noordwijk weten of “het college van B&W inmiddels een standpunt bepaald heeft ten aanzien van deze voorgenomen fusie?” De partij wil dit en meer weten. En diende onlangs schriftelijke vragen in. En als dat standpunt er nog niet is, “Wanneer mogen wij dan een gemotiveerd standpunt van u verwachten?”

Zienswijze van de gemeente  

Uit de beantwoordingsbrief blijkt dat het college van burgemeester en wethouders pas later een standpunt zal geven. Pas als beide corporaties formeel om een zienswijze van de gemeente vragen. Op dit moment is de formele planning hiervan nog niet bekend bij de gemeente”. 

Plan van aanpak over de rol bij fusies

Ook meldt het college: “Een plan van aanpak over de rol van de gemeente in het kader van de voorlopige fusie van de woningbouwcorporaties is in voorbereiding, waarbij ook de voorgenomen fusie van de Noordwijkse woningstichting met Stek en de Vooruitgang wordt betrokken. Participatie van de raad, waaronder een themabijeenkomst is een onderdeel in het plan van aanpak.”