College beantwoordt CDA-vragen over overlast

Het college heeft de CDA-vragen beantwoord over een parkje in Noordwijkerhout. Overlast van hondenpoep. Loslopende honden. Hangjongeren die met name in de nacht veel herrie maken en veel rotzooi achterlaten.

Baasjes die niet opruimen

“In de geharmoniseerde Algemeen Plaatselijke Verordening die eind 2020 wordt opgeleverd, is opgenomen dat het voor hondeneigenaren verboden is de hond te laten lopen op een voor publiek toegankelijke (kinder)speelplaats. Tevens zijn hondeneigenaren te allen tijde verplicht ervoor te zorgen dat uitwerpselen van hun hond onmiddellijk worden verwijderd”, aldus het college in zijn schriftelijke beantwoording van de vragen van het CDA over de overlast in een parkje. 

De problemen op een rij

Het ligt tussen de Hortus, Vergilius en het Castellum in Noordwijkerhout. Het gaat om overlast van hondenpoep. Loslopende honden. Maar ook van hangjongeren die met name in de nacht veel herrie maken. En veel rotzooi achterlaten. Ook is een slootje onvoldoende afgeschermd. 

Regels op grond waarvan opgetreden kan worden

Als de Algemeen Plaatselijke Verordening is geharmoniseerd kunnen de Boa’s gaan controleren op uitwerpselen. Ze hebben daarbij de mogelijkheid om een boete uit te schrijven aan hondeneigenaren die in Gemeente Noordwijk overtreding zijn. “Maar ze kunnen natuurlijk nooit alles zien. Binnenkort zullen we extra aandacht besteden aan deze hondenproblematiek via de gemeentelijke website en hondeneigenaren wijzen op hun plichten.” 

Overlast signaleren en bespreken

In de beantwoording geeft het college aan dat overlastmeldingen besproken worden in het gezamenlijke Werkersoverleg. Hierin zitten alle straatwerkers: politie, (jeugd)boa's, jeugd- en jongerenwerk, de gemeentelijk medewerker Openbare Orde en Veiligheid  en de gemeentelijke procesregisseur Zorg- en veiligheid. Recent is de situatie in het parkje in dit overleg nog besproken, zo blijkt uit de beantwoordingsbrief. 

De cijfers

De cijfers. “Bij de politie is in 2020 tot nu toe 3x een melding binnengekomen van overlast. In 2019 zijn in totaal 9 meldingen van jeugdoverlast ontvangen, waarvan 8 meldingen door 1 melder. De politie heeft steeds op deze meldingen geacteerd en er is door de politie 2 keer jeugd aangetroffen. Eén keer waren ze aan het voetballen en één keer aan het praten.”

Jongerenwerkers aan het werk

Tevens meldt het college dat de (jeugd)boa's en jongerenwerkers zijn enige tijd dagelijks langs geweest op de locatie. Er is toen geen overlast aangetroffen. “Het ging veelal om spelende kinderen in de leeftijd tot en met 11 jaar. Nog steeds wordt de locatie in de ambulante rondes meegenomen, gerapporteerd in het gezamenlijke registratiesysteem en besproken tijdens het Werkersoverleg. Het jongerenwerk heeft toegezegd de komende tijd nog wat vaker langs te gaan en ook buiten reguliere uren, bijvoorbeeld 's nachts, langs te lopen om de situatie te bekijken”. 

Lees ook de interessante ‘Beantwoordingsbrief schriftelijke vragen lid Duivenvoorde (CDA) inzake Overlast Parkje Mossennest’.