College akkoord met gewijzigde bouwplannen Residence van Oranje

Het college van B&W heeft besloten om een positief advies uit te brengen over de gewijzigde bouwplannen van Residence van Oranje. De eerder verleende omgevingsvergunningen hoeven echter slechts op detailniveau te worden aangepast.

Onvoorziene omstandigheden

De herontwikkeling van Hotel van Oranje verloopt volgens planning. Er wordt gestreefd naar een heropening van het hotel in de tweede helft van 2023. Door verschillende en onvoorziene omstandigheden heeft de bouw van Residence van Oranje sinds de zomervakantie 2022 stilgelegen. De oorzaken zijn onder andere de gestegen bouwkosten en de sterk veranderde markt. De initiatiefnemers hebben daarom het bouwplan voor de Residence op een aantal punten aangepast. 

Wijzigingen Residence van Oranje

Een aantal appartementen wordt iets kleiner en een aantal andere appartementen wordt samengevoegd. Het totale aantal op te leveren appartementen blijft echter ongewijzigd. Door deze wijziging krijgt het hotel wel 8 extra hotelsuites. Daarnaast wordt er in plaats van 2 ondergrondse parkeerlagen (-2), maar 1 parkeerlaag (-1) gerealiseerd.* De initiatiefnemers hopen rond de zomer te starten met de bouw van Residence van Oranje.

Wijzigingen en voortgang

De gemeenteraad van Noordwijk is door het college van B&W per brief geïnformeerd over de wijzigingen en voortgang van de herontwikkeling van Hotel van Oranje en de nieuwbouw Residence van Oranje in Noordwijk aan Zee. 

Lees meer

Bekijk de brief aan de gemeenteraad.

* Verduidelijking op wijzigingen Residence van Oranje (d.d. 23 januari 2023)

Daarnaast is er een wijziging wat betreft de ondergrondse parkeergarage. De beoogde 2 parkeerlagen worden gerealiseerd maar worden iets minder hoog. Daardoor wordt de parkeerkelder minder diep.