Centrum Noordwijkerhout krijgt 3e KVO-ster

Wethouder Roberto ter Hark en Monique Verdegaal (voorzitter van de NOV) nemen op 8 juli het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor het winkelgebied van Noordwijkerhout in ontvangst. Zij ontvangen het certificaat van Mark van Zanten van het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CCV). Daarna onthullen zij bij de Witte Kerk de tegel met de 3e ster van het KVO.

Samenwerkingsconvenant

In maart 2014 ondertekenden de gemeente Noordwijkerhout, de Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging (NOV), de brandweer en de politie een samenwerkingsconvenant Keurmerk Veilig Ondernemen. Het Keurmerk Veilig Ondernemen helpt door de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te laten maken om criminaliteit, overlast en onderhoud aan te pakken. Het keurmerk geeft een signaal af aan het winkelend publiek, maar ook aan mensen met minder goede bedoelingen. Schoon, heel en veilig staan daarbij centraal.

Werkgroep

Alle partijen gingen samenwerken in een werkgroep om het winkelgebied van Noordwijkerhout veilig te maken. De werkgroep brengt veiligheidsproblemen in kaart, zoekt oplossingen en neemt maatregelen. Tweemaal per jaar houdt de werkgroep een schouw in het winkelgebied van Noordwijkerhout. Enkele voorbeelden van genomen maatregelen: het laten repareren van verlichting, brandkranencontrole, een app voor winkeliers om elkaar te waarschuwen bij diefstal, het bevorderen van het doen van aangifte en het aanpakken van onveilige situaties en overlast.

3 KVO-sterren

De gemeente Noordwijkerhout ontving in 2014 haar 1e KVO-ster en in 2016 haar 2e. Aangezien de (nu) gemeente Noordwijk, ondernemers, brandweer en politie nog steeds goed samenwerkten om gezamenlijk overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken in het winkelgebied van Noordwijkerhout, ontvangt de gemeente een 3e KOV-ster en een certificaat.

Locaties uitreiking en onthulling

De uitreiking van het certificaat vindt plaats op 8 juli om 13.30 uur in de raadszaal van het gemeentekantoor in Noordwijkerhout, Herenweg 4. De onthulling van de tegel met de 3e ster vindt daarna plaats bij het watertappunt naast de Witte Kerk, hoek Dorpsstraat/Havenstraat.