Burgemeester sluit Keyserswey 8

Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld heeft besloten het pand Keyserswey 8 in Noordwijk te sluiten. In het pand zit garagebedrijf en autodealer Autocentrum Katwijk. Het bedrijf moet van haar 3 maanden dicht.

Gesloten op last van de burgemeester

Dinsdag 2 juli 2019 is het pand verzegeld. Er werd een duidelijke sticker op de deur geplakt. Er is geen misverstand over mogelijk. “Dit pand is gesloten op last van de burgemeester op grond van artikel 2:38a Algemene Plaatselijke Verordening”. 

Sticker op deur

Autocentrum Katwijk blijft 3 maanden dicht

In het pand zit garagebedrijf en autodealer Autocentrum Katwijk. Het bedrijf moet van haar 3 maanden dicht. Ze legt deze sluiting op omdat ze het aannemelijk vindt dat vanuit het bedrijf over een lange periode strafbare feiten zijn gepleegd die een bedreiging vormen voor de openbare orde en het woon- en leefklimaat in de omgeving van het bedrijf. 

Strijd tegen ondermijning

Gemeente Noordwijk strijdt tegen ondermijning. De ambtelijke organisatie heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Ook de gemeenteraad is nauw betrokken bij dit onderwerp. Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld trekt met de politie en het Openbaar Ministerie op, om de ondermijning actief te bestrijden.