Burgemeester Wendy Verkleij roept op: Meld een Misdaad!

Op woensdag 12 oktober 2022 bezocht burgemeester Wendy Verkleij samen met de politie en boa’s een zogenaamde ‘ondermijningscontainer’. In de container leren bezoekers signalen van een drugslab te herkennen.

Week van de veiligheid

Burgemeester Wendy Verkleij: Deze ondermijningscontainer staat er in het kader van de Week van de Veiligheid. Tijdens deze week besteden wij in de gemeente Noordwijk extra aandacht aan het onderwerp ondermijning. Doel is onze omgeving alert te maken op ondermijning. Hoe kun je bijvoorbeeld een drugslab herkennen, hoe ruikt het en wat kun je doen als je een vermoeden hebt van een drugslab? Samen alert blijven is echt van belang.

Ondermijning 

Een definitie geven van ondermijning is lastig. Ondermijning is namelijk het gevolg van verschillende vormen van criminaliteit. Hierbij vervagen de grenzen tussen de bovenwereld (de gewone maatschappij) en de onderwereld. Criminelen hebben bij ondermijning medewerking of activiteiten nodig van de bovenwereld.

Ogen en oren openhouden

Burgemeester Wendy Verkleij: De reden dat wij hier aandacht aan besteden is preventief. Want in Noordwijk streven we altijd naar een zo veilig mogelijke samenleving. Alleen als wij samen onze oren en ogen open houden kunnen wij de gemeente veilig houden. Ik wil benadrukken dat als mensen een vermoeden van ondermijning hebben, ze dit kunnen melden bij de politie of Meld een Misdaad anoniem. Want een veilige samenleving, maken we samen.

Kom kijken in het drugslab

De ondermijningscontainer geeft inzicht in een drugslab. Dit is een voorbeeld van ondermijning. Drugslabs kunnen bijvoorbeeld worden opgezet in schuren of in garages. Na een bezoek aan de container weten bezoekers meer over XTC, hennep en de productie van cocaïne. De container is op donderdag 13 oktober 2022 nog op De Brink in Noordwijkerhout te bezoeken. Een bezoek is gratis en zeer informatief.